РОЗДІЛ ІІІ. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ.

РОЗДІЛ ІІІ. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ.

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Плану необхідно ввести ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати. Дані індикатори не є цілком об’єктивними, та за умов обмеженості джерел отримання інформації, залишаються найбільш доступними.

 Відповідно до вищезазначених завдань реалізації Плану індикаторами результативності є:

– кількість діючих та новостворених малих та середніх підприємств;

– кількість створення нових робочих місць;

– кількість реконструйованих та новозбудованих об’єктів соціальної  інфраструктури (заклади освіти, культури, спортивні об’єкти);

– протяжність відремонтованих доріг;

– кількість впроваджених інструментів е-урядування;

– протяжність відремонтованих, новозбудованих водопровідних мереж;

– позитивна динаміка кількості наданих адміністративних послуг;

– кількість наданих соціальних послуг.

Також, для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-економічного розвитку на підставі даних територіальних підрозділів центральних органів влади.

Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально-економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації Плану.

Моніторинг проводиться за підсумками півріччя та року. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному вебсайті Авангардівської селищної ради та в засобах масової інформації. Звіт про реалізацію Плану заслуховується на сесії Авангардівської селищної ради.

Контроль за реалізацію Плану покладається на Авангардівську селищну раду.