ВСТУП

ВСТУП

План соціально-економічного розвитку Авангардівської селищної територіальної громади (далі – План) розроблений відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 30.03.2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади».

План базується та враховує основні цілі та завдання, визначені Стратегією розвитку Авангардівської територіальної громади на 2020-2027 роки, Стратегією розвитку Одеської області на період 2021-2027 років.

План розроблений для визначення пріоритетних цілей, виконання основних завдань та заходів соціального та економічного розвитку громади на короткостроковий період з урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів впливу.

План ґрунтується на аналізі розвитку міської та сільської економіки, поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально-економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики, критерії ефективності її реалізації та основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2021 рік.

Метою Плану є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра соціальних послуг та зростання добробуту населення, зокрема в умовах встановлення на території України карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, задля запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

План розглянуто та погоджено на засіданнях постійних комісій селищної ради, доопрацьовано з урахуванням внесених депутатами пропозицій.

Реалізацію заходів Плану буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та міського бюджетів, коштів підприємств, фондів міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.