Звіт про виконану роботу за 2020 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» дозвольте представити звіт про виконану роботу за 2020 рік

Протягом 2020 року ми разом із моєю командою, депутатами, членами виконавчого комітету селищної ради працювали над виконанням плану соціально-економічного розвитку громади та пропозиціями виборців, вносили зміни з урахуванням нових викликів та тримали руку на пульсі життя громади.

Відтак, впродовж останніх років активно набрали обертів реформа системи охорони здоров’я, ключова реформа Міністерства освіти і науки – Нова українська школа, реформа децентралізації, значна увага приділялася удосконаленню соціальних стандартів та якісному надання послуг населенню.

2020 рік відзначився докорінними змінами адміністративно-територіального устрою, утворенням нових та ліквідацією старих районів.

Свої корективи в життя громади внесли карантинні обмеження, запроваджені, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Організаційна робота селищної ради та її виконавчого комітету

За 2020 рік, підготовлено та проведено 10 сесій селищної ради. Прийнято селищню радою 647 рішень. Проведено 9 засідань виконавчого комітету селищної ради, на яких прийнято 282 рішення.

Зареєстровано 319 розпоряджень селищного голови з особового складу та 167 з основної діяльності.

Протягом 2020 року на адресу селищної ради надійшло 947 письмових звернень громадян, що на 165 звернень більше у порівнянні з попереднім роком. Найчастіше у зверненнях піднімалися питання земельних відносин, охорони здоров’я, благоустрою, житлової політики, соціального захисту.

Протягом звітного періоду щотижнево, з урахуванням епідемічної ситуації та карнатинних обмежень, я проводив особисті прийоми громадян. Переважна більшість питань, порушених громадянами у зверненнях стосувалося лікування та житлово-комунального господарства.

Бюджет – фінансова основа місцевого самоврядування

Організація бюджетного процесу в Авангардівській селищній раді здійснювалася відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та інших законодавчих і нормативних актів.

Бюджет селищної ради як на 2020 рік, так і на 2019 рік сформований на таких принципах, як реалістичність, перспективність і прозорість.

До бюжету Авангардівської селищної ради за 2020 рік надійшло податків і зборів (без урахування трансферт) в сумі 175694,7 тис.грн., в тому числі: до загального фонду – 152647,1 тис.грн, до спеціального фонду – 23047,6 тис.грн. У порівнянні з 2019 роком надходження на збільшилися 12,3 %, а саме на 19954,4 тис.грн. (надходження 2019 року склало 156139,8 тис.грн.).

Динаміка доходів бюджету Авангардівської селищної ради (без урахування трансферт) у 2019-2020 рр., млн. грн

Найбільшу питому вагу у структурі бюджету у 2020 році, як і в попередні роки, становить загальний фонд бюджету – це майже 87 %.

Структура доходів бюджету Авангардівської селищної ради (без урахування трансферт) у 2020 році, %

Загальний фонд бюджету виконано на 106,9 %, при плані 142800,5 тис. грн, фактично надійшло 152647,1 тис. грн, перевиконання складає 9846,6 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб та податок на майно – основні бюджетоутворюючі джерела по наповненню бюджету Авангардівської селищної ради. На надходження податку на доходи фізичних осіб найбільше впливають показники, які характеризують заробітну плату, а саме: обсяг середньомісячної заробітної плати, зростання фонду оплати праці, витрати на оплату праці, підвищення мінімальної заробітної плати.

Податок та збір на доходи фізичних осіб зведеного бюджету Авангардіської селищної ради виконаний на 106,6 % до планових призначень на 2020 рік. При плані 54983,6  тис. грн, фактично надійшло 58600,5 тис. грн, перевиконання плану складає 3616,9 тис. грн.

Структура доходів бюджету Авангардівської селищної ради (без урахування трансферт) у 2020 році, %

Податок на майно виконаний на 105,7 %, при плані 53679,0 тис. грн, фактично надійшло 56711,6 тис. грн, перевиконання становить 3032,6 тис. грн.

Динаміка надходжень податку на майно у 2019-2020 рр., тис. грн

Податок на прибуток при плані на 2020 рік 20,1 тис. грн, фактично надійшов в сумі 20,1 тис. грн, виконання забезпечено 100 %.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів виконаний на 118,4 % до планових призначень, план 5500,0 тис. грн, фактично надійшло 6514,3 тис. грн, перевиконання становить  1014,3 тис. грн.

Акцизний податок з виробленого в Україні пального виконано на 111,1 % до планових призначень, фактично надійшло 4 010,0 тис. грн. Перевиконання склало 400,4 тис. грн.

Акцизний податок з ввезених на митну територію України пального виконано на 105 % до планових призначень, фактично надійшло 14018,0 тис. грн. Перевиконання склало 668,3 тис. грн.

Надходження акцизного податку у 2020 році, тис. грн.

Єдиний податок за 2020 рік надійшов у сумі 11768,7 тис. грн., виконання планових показників (план – 10803,9 тис. грн.) становить 108,9 %, або більше на 964,8 тис. грн.

Державне мито при плані 1,1 тис. грн., фактично надійшло 1,5 тис. грн.

Спеціальний фонд зведеного бюджету без урахування трансферт за 2020 рік виконано на 109,6 %, при плані 21031,8 тис. грн, фактично надійшло 23047,6 тис. грн, перевиконання складає 2015,8 тис. грн.

Виконання спеціального фонду у 2020 році, тис. грн, %

Екологічний податок при плані на 2020 рік 36,3 тис. грн, фактично надійшов у сумі 30,2 тис. грн, виконання складає 83,3 % або менше на 6,1 тис. грн.

Кошти від продажу землі за 2020 рік надійшли у сумі 5153,6 тис. грн, при плані – 4967,7 тис. грн, виконання планових показників склало 103,7 %.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту склало 15886,1 тис. грн. План виконано на 110,2 %.

Власні надходження бюджетних установ за 2020 рік надійшли у сумі 1977,7 тис. грн, при плані 1612,5 тис. грн.

Структура доходів спеціального фонду зведеного бюджету, без урахування трансферт за 2020 рік

План субвенцій з Державного бюджету виконано по загальному фонду на 99,9 %. Не використано та повернуто коштів в сумі 44,1 тис. грн. Не використано субвенцію на відрядження по програмі «Нова українська школа»  –  9,0 тис. грн., в зв’язку з відсутністю необхідності у виплаті коштів.

Здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням селищної ради від 24.12.2019 року № 1200-VII затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Авангардівської селищної ради на 2020 рік, до переліку якого, з урахуванням змін, увійшло 3 проекти рішень селищної ради, які мають регуляторний характер та були заплановані до розгляду селищною радою.

Протягом 2020 року прийнято одне рішення, що носять регуляторний характер, а саме:

– від 04.06.2020 року № 1508-VII «Про затвердження регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік».

При прийнятті рішеня проводилась процедура оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу, обговорення за участю представників громадськості та оприлюднення рішень, з врахуванням зауважень та пропозицій.

Соціальне забезпечення населення

Одним із пріоритетних напрямів соціальної політики територіальної громади є підвищення ефективності програми соціального захисту населення і, перш за все, кожної окремої людини. Саме на вирішення цих стратегічних завдань, а також на зростання рівня життя вразливих категорій громадян спрямована Програма Авангардівської селищної ради щодо надання матеріальної допомоги жителям громади на 2020 рік.

Протягом 2020 року за рахунок селищного бюджету надавалася матеріальна допомога, а саме:

– щомісячна грошова допомога інвалідам 1 групи, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у розмірі 1200 гривень щомісячно на одного інваліда;

– матеріальна допомога жителям громади на лікування та вирішення соціально-побутових питань, матеріальна допомога учасникам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – за 9 місяців надано допомогу 18 громадян в сумі;

– матеріальна допомога учасникам бойових дій на території інших держав –  надано допомогу 34 громадян;

– різдвяні подарункові набори жителям;

– пасхальні подарункові набори жителям;

– грошова допомога на поховання;

– допомога людям похилого віку;

– в рамках акції «Готуємо дітей до школи»;

– придбано путівки на бази відпочинку жителям – учасникам бойових дій, інвалідам воїнам, воїнам-добровольцям з числа учасників антитерористичних операцій, учасникам АТО.

Всього по Програмі надання матеріальної допомоги жителям громади у 2020 році виплачено 5699,7 тис. грн.

З метою надання адмініатративних послуг соціального характеру жителям громади, з серпня 2020 року працівниками сектору соціальних послуг розпочато роботу в програмному комплексі «Інтегромана інформаційна система «Соціальна громада». Протягом серпня-вересня 2020 року внесено 54 електронні справи.

Протягом 2020 року прийнято та передано до управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації 807 справ.

Молодіжна та сімейна політика, захист прав дітей

Основними напрямками в галузі молодіжної та сімейної політики є забезпечення реалізації на території громади державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

З метою підтримки обдарованих дітей, за результатами конкурсу на призначення стипендій обдарованим дітям громади, у 2020 році 10 обдарованим дітям громади надається стипендія з селищного бюджету  в сумі 60,0 тис. грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету у звітному періоді 2020 року відповідно до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020 рік, придбано дві квартири. Видатки склали 870,520 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство

В громаді 3 комунальні підприємства надають населенню житлово-комунальні послуги з утримання житлових будинків і прибуткових територій, водопостачання, вивозу сміття та інші. Надання послуг здійснює на договірних засадах.

Всі населені пункти громади забезпечені централізованим водопостачанням: живляться від водонасосної станції філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс», та  від підземних джерел водопостачання (артсвердловин).

Смт Авангард визначено «Кращим населеним пунктом» серед селищних ТГ в обласному конкурсі 2020 року «Сільські, селищні ради та об’єднані територіальні громади найкращого благоустрою у 2020 році».

Охорона здоров’я

З метою забезпечення надання жителям громади медичних послуг з первинної медичної допомоги в Авангардівській селищній територіальній громаді функціонує комунальне некомерційне підприємство «Авангардівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» у складі 5-ти амбулаторії, розташованих в смт Авангард, ж\м «Сьоме небо», с. Прилиманське, с. Нова Долина та смт Хлібодарське.

Станом на 31.12.2020 року 13759 жителів Авангардівської селищної територіальної громади подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Протягом 2020 року кількість відвідувань амбулаторій склала 27 066 осіб.

Основним джерелом фінансування КНП «Авангардівська АЗПСМ» є доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України і становить 8 527 261,83 грн.

За рахунок коштів Національної служби здоров’я України придбано:

– газоаналізатор алкотестер – 20 390,00 грн;

– електрокардіограф – 29 985,00 грн.

Фінансування закладу за рахунок коштів селищного бюджету у 2020 році здійснювалося відповідно до затверджених програм. Відповідно до програми Доступна медицина на території Авангардівської селищної ради на 2020 рік профінансовано 905085,61 грн, за Програмою фінансової мотивації працівників КНП «Авангардівська АЗПСМ» – 3 862 754,35 грн та за Програмою розвитку та підтримки КНП «Авангардівська АЗПСМ» – 2 182 969,61 грн.

Освіта

Діяльність органів влади у сфері освіти спрямована на якісну і доступну освіту, всебічний розвиток науки, підвищення кваліфікаційного рівня педагогів, технічне забезпечення та комп’ютеризацію навчальних закладів.

У мережі громади знаходиться на 31 грудня 2020 року: 2 заклади дошкільної освіти, 3 заклади загальної середньої освіти.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Авангардівської селищної ради здійснює керівництво закладами освіти.

В закладах освіти навчається 1915 учні, 58 класів.

В усіх закладах освіти навчання ведеться українською мовою.

Важливим аспектом комп’ютеризації навчально-виховного процесу є використання сучасних мультимедійних комплексів. Використання цих сучасних засобів економить час вчителя, підвищує ефективність презентації методичного матеріалу, дозволяє демонструвати Інтернет-сайти у режимі реального часу, зберігати необхідну інформацію у пам’яті комп’ютера з можливістю подальшого відтворення, проводити педагогічні ради, семінари, наради, а також відкриває багато інших можливостей в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі. Усі загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади на 100 % забезпечені доступом до мережі Інтернет.

У 2020 році на утримання закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти, а також для виплати заробітньої плати було використано 44860,8 тис.грн.

У 2020 році за рахунок залишків освітньої субвенції було закуплено 1 шкільний автобус, меблі для Нової української школи, інтерактивні дошкіи, проектори та оргтехніка.

У 2020 році освоєно субвенцію з державного бюджету у розмірі 212 тис. грн на придбання нового обладнання для харчоблоку ЗЗСО «Прилиманський ліцей» за умови співфінансування з місцевого бюджету.

Авангардівський ЗДО «Берізка» відвідує 389 дітей, 16 груп. Вартість харчування 1 дитини в день складає  в середньому 45 гривень.

У 2020 році забезпечено підвезення 536 учнів до закладів загальної середньої освіти. Здійснювався підвіз учнів та вчителів ЗЗСО «Прилиманський ліцей» та підвіз до школи № 130 в м. Одеса за рахунок коштів селищного бюджету.

Культура

До мережі закладів культури, розміщених на території громади належать: КП «Будинок культури тавідпочинку» в якому працює 18 студій, комунальнийзаклад «Прилиманський будинок культури та мистецтв» в якому працює 11клубних секцій.

З загального фонду селищного бюджету на фінансування комунального підприємства та комунального закладу передбачено протягом 2020 року  видатків на загальну суму 10110, 0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

З метою виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, у 2018 році почав працювати комунальний позашкільний навчальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард».

Нині КПНЗ «Авангардівська КДЮСШ» нараховує 304 учні та займається 5 видами спорту. Вихованці КДЮСШ «Авангард» з часу відкриття взяли участь в багатьох змаганнях різних рівнів (всеукраїнських, обласних), де регулярно займали призові місця, постійно беруть участь в загальнорайонних спортивних та інших заходах.

Станом на 31.12.2020 року профінансовано видатки в сумі 2472,6 тис.грн.

У липні 2020 році між Авангардівською селищною радою та відділенням НОК України в Одеській області підписано меморандум про спвіпрацю у сфері розвитку олімпійського руху.

Надання адміністративних послуг

Станом на 01.01.2021 року затверджено перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП в кількості 130 адміністративних послуг, а саме: запроваджено послуги МВС, внаслідок підписання угоди з Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в Одеській області, послуги з питань у сфері земельних відносин та інші послуги, що надаються посадовими особами Авангардівської селищної ради.

Також проводиться робота стосовно запровадження надання послуг Держгеокадастру через ЦНАП. Розпочато надання комплексної послуги ІD – 14, з одночасним присвоєнням ідентифікаційного номеру, адміністратори ЦНАП пройшли навчання з надання комплексної послуги єМалятко. Адміністратори Центру забезпечують надання адміністративних послуг шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, державні реєстратори безпосередньо здійснюють прийом, опрацювання та видачу результату суб’єктам звернення.

Динаміка чисельності звернень громадян для отримання адміністративних послуг через ЦНАП у 2019-2020 роках

За 2020 рік фізичні та юридичні особи, які звернулися за отриманням адміністративних послуг, сплатили до селищного бюджету 536 703 грн.

Спеціалісти ЦНАП постійно удосконалюють свою роботу, розширюють спектр послуг та підвищують якість обслуговування населення. Велика увага приділяється підвищенню рівня професіоналізму, обізнаності спеціалістів ЦНАП щодо надання адміністративних послуг, з цією метою в рамках Програми «U-LEAD з Європою», працівники ЦНАП пройшли навчання щодо покращення якості та належного надання адміністративних послуг, ознайомились з типовими проблемами в сфері надання адміністративних послуг та методами їх вирішення.

В 2020 році, згідно умов Фази Впровадження Програми «U-LEAD з Європою», ЦНАП обладнано меблями, а також в І кварталі 2021 року планується поставка комп’ютерної техніки, згідно умов Програми.

В цілому завданнями працівників Центру надання адміністративних послуг є подальше створення доступних і зручних умов для надання адміністративних послуг, забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень, запровадження сучасних форм надання послуг, якісне та швидке їх надання.

Містобудування та земельні відносини

В 2020 році укладено 23 договори пайової участі у створенні і розвитку інженерно – транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів Авангардівської селищної територіальної громади на суму 20 952,477 тис. грн. Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту склало 15886,1 тис. грн. План виконано на 110,2 %.

Динаміка надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у 2018-2020 рр., тис. грн.

Протягом звітного періоду укладено 13 договорів оренди землі загальною площею 6,5349 га на суму 1592457,46 грн.

Продано 4 земельні ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 1,722 га. Кошти від продажу землі за 2020 рік надійшли у сумі 5153,6 тис. грн., при плані – 4967,7 тис. грн, виконання планових показників склало 103,7 %.

Економіка громади

Однією із основних сфер економіки, що забезпечує зайнятість працездатного населення та наповнення бюджету громади є підприємництво.

Провідними бюджетоформуючими підприємствами громади протягом 2020 року, як і в попередні роки, залишається Товариство з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» – 26 016 723,49 грн. та Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» – 19 755 656,59 грн. До п’ятірки бюджетонаповнюючих також увійшли ТОВ «Шляховик-97» – 4 292 058,26 грн, ТОВ «Валькор» – 3 919 343,20 грн та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» – 2 889 592,80 грн.

Основні бюджетонаповнюючі підприємства громади у 2020 році, тис. грн

Інвестиції громади

З метою сприяння залученню іноземних і внутрішніх інвестицій, грантів для розвитку економічного потенціалу, пошуку потенційних інвесторів протягом 2020 року було проведено дуже важливу роботу з завершення розробки та прийняття Стратегії розвитку Авангардівської об’єднаної територіальної громади на 2020-2027 роки. Цим документом визначено найважливіші соціальні, економічні, інфраструктурні та екологічні проекти, включаючи напрями розподілу ресурсів, які повинні найкращим чином сприяти розвитку громади.

Стратегія громади налічує 96 проектів, які заплановано реалізувати у період з 2020-2027 роки.

У період 2019-2020 рр. реалізовано ряд проєктів, зупинюся на деяких із них:

– 26 червня 2020 року відкрито два спортивні об’єкти: скейтпарк в с. Прилиманське  по вул. Восточна 79-В та мультифункціональний майданчик для гри у міні-футбол, гандбол, волейбол, баскетбол за адресою: вул Сортивна, 18, смт Авангард;

– також 26 червня 2020 року в смт Авангард урочисто відкрито два об’єкти культури: виставкову залу «Авангард» та культурно-освітній медіа-центр;

– наприкінці жовтня 2020 року відкрито нове просторе приміщення Центру надання адміністративних послуг, яке облаштоване всім необхідним, враховуючи потреби людей з обмеженими можливостями. Видатки бюджету розвитку у 2020 році склали 11461,11 тис. грн.;

– завершено будівництво дитячого садка на 190 місць за адресою: вул.Європейська, 11 в смт Авангард. Видатки бюджету розвитку у 2020 році склали 18303,18 тис. грн.

Триває будівництво:

– Авангардівської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів, проєкт співфінансується за рахунок коштів ДФРР. Тож, в 2020 році з державного бюджету профінансовано 9946200,00 грн. Крім того, за рахунок сплати податків, будівництво закладу загальної середньої освіти профінансовано з місцевого бюджету 6 999 189,07 грн. З початку будівництва профінансовано – 36389789,83 грн. Залишкова вартість об’єкта будівництва, з урахуванням коригування проєкту, становить 71815453,17 грн.;

– та будівництво нової будівлі амбулаторії в смт Авангард, за адресою Фруктова 9а. Вартість робіт з будівництва згідно договрору становить – 7 049 тис.грн. Авангардівською селищною радою передано проектно-кошторисну документацію та кошти у розмірі 800 тис. грн. на співфінансування робіт, передбачених цією документацією, решта – кошти державного бюджету. Залишкова вартість об’єкта будівництва становить 3 440,25222 тис. грн.

Виготовлена проектно-кошторисна документація та отриманий експертний звіт за робочим проєктом «Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Спортивна, 20».

Розробляється проектна документація:

– Будівництво каналізаційного колектору в смт Хлібодарське, Біляївського району, Одеської області. Коригування;

– Капітальний ремонт водонапірної башні за адресою: вул. Флотська, 154, с. Прилиманське, Овідіопольського району, Одеської області;

– Будівництво дитячого садка на 240 місць в селі Прилиманське».

Плануємо:

– Проєкт капітального ремонту проїжджої частини вулиці Базова в смт Авангард;

– Проєкт реконструкції закладу загальної сережньої освіти «Новодолинський ліцей» Авангардівської селищної ради;

– Проєкт будівництва Хлібодарського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Одеського районі Одеської області;

– Проєкти будівництва багатофункціональних спортивних майданчиків в с. Нова Долина, с. Прилиманське та смт Хлібодарське та ін.

Шановні жителі громади!

Представлений звіт – це відображення ключових аспектів життя громади за період роботи в 2020 році.

У 2021 році буде продовжуватися реалізація основних пріоритетів, визначених Стратегією розвитку Авангардівської територіальної громади на 2021-2027 роки.

Зокрема, це: завершення будівництва нових приміщень Авангардівського НВК та амбулаторії, будівництво та капітальний ремонт очисних споруд в смт Хлібодарське та с. Прилиманське, капітальний ремонт доріг, будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків та багато іншого.

Упевнений, що і цьогоріч спільними зусиллями потрібно забезпечити на належному рівні життєдіяльність громади, зберегти й примножити всі намічені позитивні тенденції.

На завершення хочу подякувати громаді, яка в 2020 році надала мені кредит довіри, висловила підтримку та уповноважила представляти їх інтереси на найвищій посаді громади.

Висловлюю щиру подяку депутатам селищної ради, членам виконавчого комітету селищної ради, заступнику селищного голови, керівникам і працівникам структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, керівникам підприємств, установ та організацій за розуміння та підтримку під час прийняття ряду надважливих та необхідних для селищної громади рішень.

Я щиро вдячний всім, хто не на словах, а конкретними справами розвиває Авангардівську селищну територіальну громаду.

Мій принцип і позиція у рішеннях, які приймаються селищною радою та виконавчим комітетом, залишаються непорушні: інтереси громади, кожного трудового колективу, кожної родини, кожного жителя – понад усе!

Дякую усім Вам за спільну та результативну роботу!