Правила благоустрою

Правила благоустрою

Додаток
до рішення
Авангардівської селищної ради
№ 939 – VIII від 23.11.2021р.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

1. Загальні положення

1.1 Правила благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради, визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою.  

1.2 Правила є обов’язковими для виконання на території населених пунктів Авангардівської селищної ради всіма органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, їх посадовими та службовими особами, органами самоорганізації населення, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території населених пунктів Авангардівської селищної ради.

1.3 Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населених пунктів Авангардівської селищної ради. Рішення селищної ради та її виконавчого комітету щодо благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради є обов’язковими для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями та громадянами, які на ній проживають, або перебувають.

1.4 Учасниками правовідносин у сфері благоустрою є:

– посадові особи та органи державної влади;

– посадові особи та органи місцевого самоврядування;

– органи самоорганізації населення та їх представники;

– підприємства, установи, організації, їх посадові та службові особи;

– суб’єкти господарювання(фізичні особи-підприємці, підприємства,

 установи, організації всіх форм власності), їх посадові та службові особи;

– громадяни України, іноземці, особи без громадянства.

                1.5. Благоустрій території Авангардівської селищної територіальної громади передбачає:

– розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів Авангардівської селищної ради у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів;

– організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного,  природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

– створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради.

1.6. Суб’єкти у сфері благоустрою:

– органи державної влади;

– органи місцевого самоврядування;

– підприємства, установи, організації;

– суб’єкти господарювання (фізичні особи-підприємці, підприємства,

 установи, організації всіх форм власності), їх посадові та службові особи;

– органи самоорганізації населення;

– громадяни.

1.7. Об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення, для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог Правил благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради, їх вимог передбачених законодавством.

1.8. До об’єктів благоустрою належать:

1.8.1. Території загального користування:

–  парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

– пам’ятки культурної та історичної спадщини;

– майдани, площі, бульвари, проспекти;

– вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

– пляжі;

– кладовища;

– інші території загального користування;

– прибудинкові території.

– території будівель та споруд інженерного захисту територій;

– території підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання та закріплені за ними території на умовах договору.

1.8.2. До об’єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах території населених пунктів Авангардівської селищної ради.

            1.9. Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є:

– покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок згідно діючих норм і стандартів;

–  зелені насадження уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

– будинки, будівлі та споруди;

–  системи збирання і вивезення відходів;

– будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

– комплекси та об’єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани;

– спортивні споруди;

–  обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;

– обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля, відпочинку та господарських потреб;

– технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, розклади та схеми руху громадського транспорту, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки, велопарковки, тощо;

– засоби та обладнання зовнішньої реклами;

–  ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;

– малі архітектурні форми;

–  шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

– дошки оголошення, урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники, контейнерні майданчики для побутових відходів;

– садові лави;

–  інші елементи благоустрою, визначені нормативно – правовими актами.

1.10. Правила розроблені та діють на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про дорожній рух», інших нормативно-правових актів і нормативних документів, що регулюють відносини у сфері благоустрою.

1.11. Правила є відкритими та доступними. Вільний доступ до Правил забезпечуються шляхом їх розміщення на офіційному сайті Авангардівської селищної ради.

1.12. Зміни та доповнення до Правил вносяться рішенням Авангардівської селищної ради.

1.13. Правила містять загальнообов’язкові норми на території населених пунктів Авангардівської селищної ради, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цих Типових правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

2.1.1. прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

2.1.2. інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення».

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

3.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів, елементів благоустрою.

3.1.1. Балансоутримувач об’єктів, елементів благоустрою забезпечує утримання їх у належному стані та своєчасний ремонт власними силами або може на конкурсних або договірних засадах залучати для цього інших суб’єктів господарювання. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

3.1.2. Балансоутримувач об’єкта, елемента благоустрою зобов’язаний вжити заходи з облаштування об’єкта, елемента пандусом згідно ДБН, спеціальними сходами, підйомниками, звуковими пристроями для осіб з інвалідністю. Контроль за дотриманням вимог ДБН покладено на відповідний виконавчий орган селищної ради.

3.1.3. На території об’єкта благоустрою згідно затвердженої містобудівної документації можуть розташовуватися будівлі та споруди торгівельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення виключно за умови отримання всіх необхідних документів виданих відповідно встановленого порядку.

3.1.4. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території або брати пайову участь в утриманні об’єкта, елемента благоустрою.

3.1.5. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано чинним законодавством, або обов’язок по утриманню якої закріплено відповідним документом. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору відповідної форми.

3.1.6. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

3.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

3.2.1. Парків (гідропарків, парків культури і відпочинку, парків – пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі – парків), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля і відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі, а об’єкта який перебуває у приватній власності його власником, відповідно до цих Правил та інших нормативно-правових, правових актів.

Благоустрій та утримання у належному стані вищевказаних територій містить:

1) санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя, гілля тощо, встановлення урн та їх очищення по мірі накопичення, але не рідше 1 разу на добу, їх миття та фарбування;

2) встановлення сміттєзбиральних майданчиків (майданчиків для тимчасового накопичення відходів), укладення договорів на вивезення побутових відходів;

3) освітлення територій;

4) озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

5) відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, інших випадків;

6) утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані, належних балансоутримувачу будівель, споруд, конструкцій що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку відповідно до вимог чинного законодавства;

7) встановлення та утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані засоби та обладнання зовнішнього освітлення, садових лав, таблиць, планів території, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

8) забезпечення безпечних умов перебування, дозвілля та відпочинку громадян;

9) забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків з дотриманням техніки безпеки для дозвілля та відпочинку;

10) збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється лише на алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. Зібране листя вивозиться на спеціально відведені місця. Спалювати листя, гілля категорично заборонено;

11) утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає: догляд, обрізання, знесення, висадження зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється згідно нормативно-правових, правових актів;

12) заборонено: пошкодження зелених насаджень, збір квітів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку.

3.3. Порядок утримання пам’яток культурної спадщини.

3.3.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятники культурної спадщини, пам’ятки у належному стані, своєчасно здійснювати ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення згідно вимог чинного законодавства України та охоронного договору.

3.3.2. Забороняється змінювати призначення пам’ятників культурної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

3.3.3. Забороняється будь-яка діяльність суб’єктів господарської діяльності, громадян, що створює загрозу пам’ятнику культурної спадщини, пам’ятці або порушує законодавство, державні стандарти норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

3.3.4. Балансоутримувач або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати території пам’яток культурної спадщини у належному стані, своєчасно ремонтувати, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до нормативно-правових, правових актів.

3.4. Порядок утримання майданів, площ, бульварів, проспектів, набережних.

3.4.1. Благоустрій та утримання майданів, площ, бульварів, проспектів, набережних здійснюється згідно порядку, встановленого для утримання доріг, вулиць, умов цих Правил, інших нормативно-правових, правових актів.

3.5. Порядок утримання доріг, вулиць (провулків, узвозів, проїздів).

3.5.1. Посадові особи, відповідальні за будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію та облаштування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобов’язані забезпечувати утримувати їх у стані, відповідно встановлених вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

3.5.2. Використовувати дороги, вулиці тощо не за їх функціональним призначенням, встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з територіальним органом Національної поліції України, рішенням балансоутримувача або уповноваженого ним органу. Озеленення вулиць і доріг здійснюється згідно встановлених норм та правил.

3.5.3. Балансоутримувач дорожніх об’єктів або уповноважений ним орган, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

1) своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи згідно технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

2) постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди у дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями згідно діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

3) контролювати якість робіт, які мають виконуватись підрядними організаціями згідно нормативно-правових, правових актів;

4) вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з територіальним органом Національної поліції України, оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

5) аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи з вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

 6) брати участь спільно з територіальним органом Національної поліції України в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

7) сповіщати виконавчі органи селищної ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;

8) здійснювати в літній період, у плановому порядку, спеціальним транспортом механізоване миття та підмітання проїзної частини вулиць, доріг з вдосконаленим покриттям;

9) забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

3.5.4. Власники транспортних засобів, водії зобов’язані вживати заходи з недопущення винесення на проїжджу частину доріг, вулиць сипучих матеріалів, землі, каміння, будівельних матеріалів, бетону тощо, а також засмічення проїжджої частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу вантажем, пошкодженням тари, розвіюванням безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

3.5.5. Забороняється заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензо-газо заправників, займатися торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і виробами.

3.5.6. Суб’єкти господарювання, які є власниками земельних ділянок або землекористувачами, а також власники та користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг на закріпленій території зобов’язані:

1) забезпечити ремонт та утримання відповідної території;

2) утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

3) дотримуватися вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів;

4) у разі виявлення небезпечних умов за експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод дорожнього руху або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомити власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган Національної поліції України.

3.5.7. У межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг забороняється:

1) розміщувати споруди та об’єкти, встановлювати сміттєзбірники;

2) смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

3) спалювати, складувати сміття, побутові відходи;

4) скидати промислові, меліоративні і каналізаційні стоки в систему дорожнього зливостоку;

5) встановлювати намети;

6) випасати худобу та свійську птицю;

7) скидати сніг.

При виконанні робіт з ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху.

3.5.8. Балансоутримувач дорожніх об’єктів або уповноважений ним орган, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об’єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов’язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об’єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об’єктів, забрудненню навколишнього середовища.

3.5.9. Власники або балансоутримувачі підземних комунікацій (споруд) зобов’язані:

1) забезпечити розміщення та утримувати кришок, решіток оглядових та приймальних колодязів у справному стані;

2) забезпечити розміщення кришок, решіток колодязів на рівні верхнього шару дорожнього покриття, без перекосів на дорогах, пішохідних та велосипедних доріжках;

3) вживати заходи по недопущенню та відновленню просідання дорожнього покриття навколо оглядових приймальних колодязів підземних комунікацій.

3.5.10. Ремонт і утримання дорожніх об’єктів має виконуватися згідно технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту й утримання міських вулиць і доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил. Якість робіт з ремонту та утримання об’єктів має відповідати вимогам нормативно – правових, правових актів, комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

3.5.11. Забороняється довільно зменшувати ширину доріг, проїздів, пішохідних, велосипедних доріжок.

3.5.12. Заборонено мити транспорті засоби на дорогах, вулицях, провулках, пішохідних та велосипедних доріжках, інших об’єктах благоустрою та в інших невідведених для цього місцях.

3.6. Порядок утримання пляжів (зони відпочинку на воді).

Благоустрій рекреаційних зон, що використовується для організованого масового відпочинку та купання здійснюється із дотриманням вимог нормативно – технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

3.6.1. Території пляжів, зон відпочинку на воді утримувати у належному стані зобов’язані їх балансоутримувачі або особи, яким вказані території передані згідно договорів оренди, інших документів, відповідно до умов цих Правил, інших нормативно- правових, правових актів.

3.6.2. Території пляжів, зон відпочинку на воді, що не передані у користування, згідно з договорами оренди, інших документів, утримуються уповноваженим органом виконавчого комітету міської ради.

3.6.3. Території пляжів, зон відпочинку на воді, мають бути обладнані енергозберігаючими приладами освітлення. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування громадян на території пляжів.

3.6.4. Утримання територій пляжів, зон відпочинку на воді, включає санітарне очищення, очищення дна акваторії, вживання заходів щодо запобігання забрудненню річок та водоймищ, охорону зелених насаджень, огородження відповідної території, у тому числі декоративне.

3.6.5. Балансоутримувачі або особи, які утримують пляжі, зони відпочинку на воді зобов’язані у процесі їх експлуатації виконувати вимоги договору оренди або договору земельного сервітуту та інших нормативних актів.

3.6.6. Особи, які утримують пляжі, зони відпочинку на воді зобов’язані укладати договір з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території на якій 24 знаходиться об’єкт утворення відходів та забезпечити установку контейнерів, урн для збору побутових відходів.

3.6.7. Забороняється у місцях, призначених для купання, прати білизну і купати тварин. На пляжах, зонах відпочинку на воді повинні бути організовані медичні та рятувальні пункти з відповідним обладнанням.

3.7. Порядок утримання кладовищ.

Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за цільовим призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття тощо, згідно вимог цих Правил, інших нормативно – правових  актів.

3.8. Порядок утримання місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту).

На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

3.8.1. Балансоутримувач або інші особи, яким передані зазначені території у користування згідно договору, інших документів зобов’язані забезпечити їх утримання у належному стані відповідно цих Правил та інших нормативно – правових, правових актів.

3.8.2.У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

1) засмічувати територію;

2) розпалювати вогнища;

3) здійснювати торгівлю;

4) зливати відпрацьовані мастила, технічні речовини на землю чи дорожнє покриття;

5) псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження;

6) захаращувати території побутовими відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо;

7) мити та обслуговувати транспортні засоби в непередбачених для цього місцях.

3.8.3. Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням.

3.9. Порядок утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку, інших майданчиків.

3.9.1. Утримання майданчиків здійснюють їх балансоутримувач або особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно договору, інших документів.

3.9.2. Майданчики повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, а наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному санітарному, 25 технічному та естетичному стані, відповідно цих Правил та інших нормативних актів, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду тощо, та проводитись ремонтні роботи пошкодженого обладнання.

3.9.3. Забороняється наявність та використання поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

3.9.4. Забороняється розміщувати транспортні засоби на території дитячих, спортивних та інших майданчиках.

3.10. Порядок утримання місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.

3.10.1. Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам Правил торгівлі.

3.10.2. Балансоутримувач місць проведення ярмарків або майданчиків сезонної торгівлі або інші особи, відповідно договорів, інших документів зобов’язані:

 1) забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення прилеглої території в радіусі 10 метрів від периметру майданчика;

2) укласти договір на вивезення побутових від ходів з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території на якій знаходиться об’єкт утворення відходів;

3) встановити сміттєзбірники (урни) для роздільного збирання побутових відходів та сміття;

 4) забезпечити встановлення біотуалетів;

5) забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на території проведення ярмарків та прилеглій території.

3.11. Порядок утримання ринків.

7.11.1. Балансоутримувач зобов’язаний утримувати територію ринку відповідно цих Правил та інших нормативно – правових актів.

3.11.2. Територія ринку (у тому числі господарські майданчики, під’їзні шляхи та підходи) повинні мати тверде покриття (асфальт, бетон) з похилом, що забезпечує стік дощових і талих вод.

3.11.3. Територія ринку повинна мати каналізацію та водопровід.

3.11.4. За визначення кількості урн слід виходити з того, що на кожні 50 кв. метрів площі ринку повинна бути встановлена одна урна, проте відстань між ними вздовж лінії торговельних прилавків не має перевищувати 10 метрів.

3.12. Обмеження при використанні об’єктів, елементів благоустрою.

3.12.1. На об’єктах, елементах благоустрою забороняється:

1) виконувати роботи без дозволу, іншого документу вразі якщо обов’язковість його отримання передбачена законом, органом місцевого самоврядування та її виконавчим комітетом;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будинків, будівель і споруд, у тому числі робити на них написи, малюнки, графіті без відповідного дозволу, іншого документу виконавчого органу селищної ради;

3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати дерева, газони, зелені насадження, висаджувати дерева, кущі тощо;

4) вивозити, виносити, викидати або звалювати в не відведених для цього місцях будь-які відходи, траву, гілля, деревину, листя, сніг тощо, влаштовувати несанкціоновані звалища, смітники;

5) забруднювати довкілля, місця загального користування, інші території будь-якими відходами, сміттям, лушпинням від насіння, недопалками тощо;

6) спалювати у невстановлених місцях, відходи промислового, побутового або природного походження, траву, гілля, деревину, листя тощо, окрім приготування їжі;

7) встановлювати самовільно тимчасові або постійні огорожі, відгородження, шлагбауми та обмежувачі руху (паркувальні бар’єри);

8) перекривати проїзди, проходи загального користування будь-якими засобами без відповідного на те дозволу виконавчого органу селищної ради;

9) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання, механізми, агрегати тощо за межами будівельних, та інших майданчиків, будинковолодінь, якщо немає документу, виданого виконавчим органом селищної ради, що надає на це право, на тимчасове погіршення стану благоустрою;

10) захаращувати територію будь-якими матеріалами, конструкціями, будь-якими відходами тощо;

11) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання будь-яких відходів;

12) використовувати не за цільовим призначенням контейнери, сміттєзбірники, урни для збору сміття та побутових відходів;

13) виливати рідину, рідкі відходи, здійснювати скиди стоків, викидати будь-які відходи, сміття, недопалки, предмети, будівельні матеріали тощо, здійснювати чистку одягу та килимів, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон, сходових клітин та дахів будинків, будівель та споруд;

14) розміщувати оголошення, інформаційно-агітаційні плакати (зокрема передвиборних-агітаційних матеріалів), рекламу, листівки, інформаційно-довідкові матеріали тощо у невстановлених для цього місцях;

15) встановлювати самовільно об’єкти зовнішньої реклами, торгівлі, будь які конструкції тощо без відповідного дозволу, іншого документу виданого виконавчим органом селищної ради;

16) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідним територіальним органам Національної поліції.

17) влаштовувати стоянки катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів, зон відпочинку на воді;

18) тримати худобу, свійську птицю, встановлювати голуб’ятні на території загального користування без відповідного документу, що надає на це право виданого встановленому порядку;

19) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів, агрегатів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

20) підключатися самовільно до будь-яких мереж та комунікацій;

21) займати самовільно земельні ділянки, за відсутності документа, що засвідчує право власності або використання, використовувати їх не за цільовим призначенням,

22) використовувати об’єкти та елементи благоустрою не за їх функціональним призначенням;

23) засмічувати, забруднювати водні об’єкти та водні ресурси, їх прибережні захисні смуги сміттям, побутовими відходами, скидання рідких відходів, стічних речовин;

24) розміщувати транспортні засоби на пішохідних та велосипедних доріжках, якщо для руху пішоходів, велосипедистів залишається менше 2 метрів;

25) вчиняти дії або бездіяльність, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

26) вчиняти дії чи бездіяльність, що може призвести до порушення умов експлуатації каналізаційних, ливневих мереж, в наслідок чого відбулось витікання рідких відходів, води від атмосферних опадів на елемент чи об’єкт благоустрою;

27) вчиняти дії організаційного характеру, проведення робіт тощо, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів, елементів благоустрою, ускладнення, перешкоджання умов руху пішоходів та транспорту;

28) вчиняти дії з реалізації, збуту, продажу продовольчих та промислових товарів, надання послуг без відповідних документів, що надають на це право виданих виконавчим органом селищної ради, здійснювати стихійну торгівлю та інші дії, заборонені законом та цими Правилами;

29) вчиняти дії з підключення мережі каналізації яка призначена для відведення рідких відходів або скидати рідкі чи інші відходи будь яким способом в мережу ливневої каналізації;

3.13. Порядок обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою.

3.13.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом, договором, іншим документом, Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

3.13.2. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей.

3.13.3. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, струмків, навколо водоймищ та на островах забороняється:

1) розорювання земель (окрім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування загонів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (окрім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів, тощо;

5) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих побутових промислових відходів, відходів виробництва, природного походження, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

6) миття та обслуговування транспортних засобів машин механізмів.

3.13.4. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за цільовим призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

3.14. Порядок утримання пам’яток культурної спадщини.

3.14.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятники культурної спадщини, пам’ятки у належному стані, своєчасно здійснювати ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення згідно вимог чинного законодавства України та охоронного договору.

3.14.2. Забороняється змінювати призначення пам’ятників культурної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

3.14.3. Забороняється будь-яка діяльність суб’єктів господарської діяльності, громадян, що створює загрозу пам’ятнику культурної спадщини, пам’ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

3.15. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку, інших майданчиків.

3.15.1. Утримання у належному естетичному та технічному стані обладнання та елементів дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку, інших майданчиків покладається на балансоутримувачів обладнання майданчиків або осіб, на території яких розміщені майданчики.

3.15.2. Утримання дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку, інших майданчиків здійснюється з додержанням санітарних та технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними.

3.15.3. Обладнання дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку, інших майданчиків балансоутримувач зобов’язаний утримувати у справному технічному стані, регулярно (не рідше 1 разу у квартал) обстежувати з складанням відповідного акту, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

3.15.4. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється згідно норм нормативно – правових, правових актів.

3.16. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, камер відеонагляду.

3.16.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів камер відео нагляду здійснюють їх балансоутримувачі або інші особи, згідно договорів, інших документів відповідно вимог цих Правил, нормативно – правових, правових актів.

3.16.2. Кожний учасник дорожнього руху зобов’язаний використовувати елементи дорожніх об’єктів відповідно їх цільового призначення, не порушувати права і законні інтереси інших учасників дорожнього руху та балансоутримувача дороги та її елементів.

3.16.3. Забороняється самовільно встановлювати дорожні знаки, інші технічні засоби регулювання дорожнього руху автомобільного транспорту та пішоходів.

3.17. Порядок утримання покриття площ, проспектів, вулиць, доріг, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок тощо.

3.17.1. Єдині правила ремонту й утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорони, затверджуються згідно чинного законодавства України.

3.17.2. Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття здійснюються згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

3.17.3. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, проспектів, пішохідних та велосипедних доріжок, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил, нормативно – правових, правових актів.

3.18. Порядок утримання будинків, будівель та споруд, їх фасадів.

3.18.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється згідно цих Правил, інших нормативно-правових, правових актів.

3.18.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх балансоутримувачів та осіб, на яких ці обов’язки покладені відповідно договору, іншого документу.

3.18.3. Суб’єкти господарювання, громадяни зобов’язані:

1) відновлювати зовнішній вигляд фасадів будинків, будівель, споруд тощо, за їх псування, пошкодження, забруднення;

2) змінювати зовнішній вигляд фасадів на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання документу, що надає право на виконання цих робіт;

3) розміщувати обладнання зовнішнього освітлення, архітектурно-художнього освітлювання, технічних пристроїв на фасаді на підставі документу, що надає на це право виданого у встановленому порядку;

4) за ремонтних або будівельних робіт на фасадах використовувати захисну сітку чи плівку згідно проекту виконання робіт;

5) обладнувати житлові, адміністративні, виробничі та інші будинки, будівлі однотипними будинковими покажчиками (назва вулиці, номер будинку), розташованими на фасаді зі сторони проїжджої частини вулиці та пішохідної доріжки з підсвітленням у темну пору доби;

 6) обладнувати житлові будинки (окрім приватних) покажчиками номерів під’їздів і квартир, дошками оголошень при вході до під’їзду.

3.18.4. Забороняється:

1) використання допоміжних приміщень не за функціональним призначенням;

2) розміщення у допоміжних приміщеннях побутових речей, обладнання, інвентарю тощо;

3) захаращувати будь чим, засмічувати сходові клітини та входи на них, горища, технічні поверхи, підвальні приміщення, місця загального користування а також підходи до пожежного обладнання й інвентарю;

4) пошкоджувати, забруднювати у будь-який спосіб стіни, вікна, ліфтові кабіни, перила, робити на них написи, графіті тощо;

5) розміщувати обладнання зовнішнього освітлення, архітектурно-художнього освітлювання, технічних елементів (пристроїв), теплової ізоляції на фасаді, без документу, що надає на це право виданого у встановленому порядку, який передбачений нормативними документами.

3.19. Порядок утримання мостів, шляхопроводів, тощо.

3.19.1. Балансоутримувач здійснює утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів з додержанням вимог цих Правил, нормативно – правових, правових актів.

3.19.2. Мости та шляхопроводи у зимовий період очищаються від снігу та льоду, вживаються протиожеледні заходи. Не допускається обледеніння бордюрних огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валів.

3.19.3. Прибирання балансоутримувачем підземних пішохідних переходів та прилеглої території у радіусі 5 метрів, від периметру споруди здійснюється при їх засмічені та забруднені. У зимовий період вчиняються протиожеледні заходи.

3.20. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

3.20.1. Санітарне очищення місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється згідно умов цих Правил, у радіусі 20 метрів від периметру облаштування місць для зупинки та до проїжджої частини вулиці.

3.20.2. На зупинці суб’єкти господарювання зобов’язані встановити не менше 2-х урн для сміття та своєчасно їх обслуговувати.

3.20.3. Утримання у належному технічному та естетичному стані павільйонів або іншого обладнання зупинки маршрутних транспортних засобів здійснює їх балансоутримувач або інші особа відповідно договору, іншого документу.

3.21. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівельних, земельних, ремонтних та інших робіт.

3.21.1. Суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити огородження будівельного майданчику парканом визначеного типу, утримувати у належному стані будівельний майданчик, земельну ділянку виділену під будівництво чи проектування в радіусі 20 метрів від меж майданчику земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці.

3.21.2. Виконувати будь-які види робіт, що спричиняють погіршення благоустрою, лише на підставі дозволу, виданого уповноваженим виконкомом селищної ради органом.

3.21.3. Здійснювати ремонтні роботи на фасадах будинків, будівель і споруд з обов’язковим використанням протипилових засобів (захисна сітка, плівка, легка огорожа).

3.21.4. Встановлювати захисні або охоронно-захисні загорожі, риштування, за межами території яка надана під будівництво (реконструкцію, ремонт тощо) згідно вимог чинного законодавства.

3.21.5. Прибирати не рідше ніж один раз на добу територію прилеглу до будівельних майданчиків або місць проведення будь-яких ремонтно-будівельних робіт від залишків будівельних матеріалів, ґрунту, сміття тощо;

3.21.6. Організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць.

3.21.7. Не допускати випадків виїзду транспортних засобів з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами.

3.21.8. Вживати заходи з недопущення винесення транспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць унаслідок переповнення кузова вантажем, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

3.21.9. Не допускати відкачування та виливання води, стічних вод на проїзну частину вулиць, тротуари водойми та інші місця, якщо це не передбачено технологічним відведенням стічних вод.

3.21.10. Не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об’єктів.

3.23. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів.

3.23.1. Організатори виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів, зобов’язані в місцях проведення заходів забезпечити утримання території у належному стані, своєчасне вивезення сміття, збереження зелених насаджень.

3.23.2. На час здійснення масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення санітарних норм, організатори зобов’язані забезпечити наявність необхідної кількості біотуалетів, контейнерів, сміттєзбірників, урн для збору сміття та своєчасне їх очищення.

3.24. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю або діяльність з надання послуг.

3.24.1. Суб’єкти господарювання, зобов’язані утримувати у належному стані, забезпечити своєчасне прибирання прилеглої території до об’єктів торгівлі, послуг (збір та вивезення сміття, очищення снігу, вжиття протиожеледних заходів тощо).

3.24.2. Забороняється зберігати товари, тару на прилеглій до об’єктів торгівлі, послуг території, проїжджої частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

3.24.3. Право на розміщення об’єктів торгівлі, послуг на території населених пунктів Авангардівської селищної ради здійснюється за наявності отриманих відповідних документів, що надають на це право виданих уповноваженим органом виконавчого комітету селищної ради.

3.24.4. Об’єкти вуличної торгівлі у визначеному місці можуть розміщуватись на тротуарах, площах і інших місцях загального користування якщо це не перешкоджає руху пішоходів і ширина проходу становить не менше 2 метрів.

4. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

4.1. Вимоги до впорядкування, утримання територій суб’єктів господарювання, громадян, закріпленими за ними відповідно договору оренди, або договору земельного сервітуту.

4.1.2. Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому цими Правилами та нормативно – правовими, правовими актами.

4.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій суб’єктів господарювання, прилеглих до них територій та закріплених за ними територій на умовах договору оренди, договору земельного сервітуту.

4.2.1. Суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечувати благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, прилеглої до них території відповідно цих Правил та інших нормативно-правових, правових актів, проектів індивідуального благоустрою.

4.2.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об’єкти благоустрою на баланс суб’єктів господарювання відповідно вимог чинного законодавства.

4.2.3. Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інших суб’єктів господарювання.

4.2.4. Суб’єкти господарювання, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, повинні утримувати закріплену за ними територію та брати участь в утриманні цього об’єкта відповідно до договору.

4.2.5. Суб’єкти господарювання зобов’язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно цих Правил та інших нормативно-правових, правових актів.

4.2.6. Межі та режим використання закріпленої за суб’єктами господарювання території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування, залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою.

4.2.7. Посадові особи юридичних осіб, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності несуть адміністративну відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, згідно укладених договорів, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до порушення вимог цих Правил, або завдання шкоди майну або здоров’ю громадян на власних та закріплених за юридичними особами, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності територіях, відповідно до чинного законодавства.

4.3. Порядок утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок з декоративного підсвічування будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин.

4.3.1. Суб’єкти господарювання, громадяни, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний, естетичний стан.

4.3.2. Утримання в належному технічному, естетичному стані та обслуговування мереж освітлення прибудинкових територій, здійснюється їх балансоутримувачем.

4.3.3. На територіях парків і скверів повинні встановлюватися енергозберігаючі ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках.

4.3.4. Опори зовнішнього освітлення (ліхтарі), кронштейни, арматура та інші пристрої зовнішнього освітлення мають утримуватися у належному технічному та санітарному стані.

4.3.5. Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та кронштейнів кріплення світильників, навісного обладнання.

4.3.6. Видалення та вивезення пошкоджених опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть спричинити травмування людей, здійснюється балансоутримувачем негайно.

4.3.7. Установки архітектурно-декоративного освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту і пішоходів, та мешканців будинків.

4.3.8. Усі вітрини торгівельних закладів повинні бути обладнані спеціальними енергозберігаючими приладами освітлення та святковими електрогірляндами. Святкові гірлянди вмикають у належний час та відповідні дні на власний розсуд а також з рекомендацій уповноваженого органу виконавчого комітету селищної ради.

4.9.9. Освітлення вулиць має бути рівномірним та не засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

4.3.10. Забороняється відключати освітлення у темний час доби на пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки.

5.  ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ’ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ-ТЕРИТОРІЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

5.1. Порядок утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою.

5.1.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно чинного законодавства України та цих Правил.

5.1.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час здійснення будь-якої діяльності, окрім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів.

5.1.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету в залежності від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів.

5.1.4. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, видалення сухостійних, фаутних та аварійних дерев є:

 1) на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об’єктів;

2) на територіях підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та прилеглих територіях – вказані особи;

3) на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, та прилеглих до них ділянок – забудовники чи користувачі (власники) цих територій;

4) на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники;

5) на прибудинкових територіях співвласників багатоквартирного будинку – співвласники багатоквартирного будинку.

5.1.5. Усі роботи з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за суб’єктами господарювання здійснюються силами і коштами цих суб’єктів або на договірних засадах з уповноваженим на те органом.

5.1.6. Догляд за зеленими насадженнями на вулицях, площах, бульварах, скверах, майданах, парках повинен проводитися їх балансоутримувачами або спеціалізованими підприємствами, організаціями зеленого господарства, які укомплектовані спеціальною технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами, на умовах договору з балансоутримувачем.

5.1.7. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишилися зелені насадження забудовник зобов’язаний:

1) огородити дерева на території будівництва;

2) при виконанні робіт з будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також утворювати лунки навколо наявних дерев;

3) не допускати засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;

4) зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовувати його зняття, складування та залишати для наступного використання чи передачі підприємству, визначеному місцевим органом влади для використання під час створення зелених насаджень.

9.1.8. На території зелених насаджень забороняється:

1) складувати будь-які матеріали;

2) влаштовувати звалища сміття, снігу, льоду тощо;

3) обладнувати стоянки, здійснювати виїзд або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби;

4) будь-яке будівництво, розміщення малих форм архітектури, тимчасових споруд без наявності відповідних документів, що надають на це право;

5) використовувати малі форми архітектури не за призначенням;

6) влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські площадки на газонах та зелених зонах;

7) випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

8) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електродроти, та інші предмети, які можуть пошкодити дерево;

9) добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;

10) пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;

11) заправляти, ремонтувати транспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, берегах рік і заток, озер, у парках та скверах, інших зелених зонах;

12) збирати квіти, плоди, насіння та інші частини об’єктів рослинного світу, які виростають у місцях загального користування; 1

3) висаджувати, зносити, пересаджувати зелені насадження необхідно з додержанням встановленого порядку;

14) забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

5.2. Порядок видалення та пересаджування зелених насаджень.

5.2.1. Видалення (знесення) дерев, кущів, газонів і квітників на території населених пунктів Авангардівської селищної ради  здійснюється згідно чинного законодавства,  у разі:

1) реалізації генерального плану розвитку населеного пункту;

2) реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;

3) знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

4) ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах міста;

5) відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

6) здійснення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередач, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

7)досягнення деревом вікової межі;

8) провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

9) ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

5.2.2. Видалення та пересаджування дерев, чагарників, газонів, квітників тощо здійснюється у встановленому порядку.

5.2.3. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об’єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акту обстеження зелених насаджень.

5.2.4. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі якщо стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю людей чи майну громадян або суб’єкту господарювання, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з наступним оформленням акту обстеження.

5.2.5. Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищ здійснюється за рішенням балансоутримувача на підставі акту обстеження зелених насаджень без сплати їх відновної вартості.

5.2.6. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності та на присадибній земельній ділянці здійснюється за рішенням власника земельної ділянки.

5.2.7. Формування та омолодження шляхом обрізування дерев не є видалення зелених насаджень і здійснюється на підставі акту обстеження з дотриманням вимог «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», за винятком присадибних ділянок та земель, що перебувають у власності суб’єктів господарювання, та фізичних осіб, на яких формування та омолодження шляхом обрізування дерев не потребує складання акту обстеження.

6. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

 ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ

6.1. Утримання захисних споруд – комплекс заходів організацій ного матеріально-технічного, інженерного фінансового та іншого характеру, що спрямовані на забезпечення готовності захисних споруд до використання за призначенням.

6.2. Суб’єкти господарювання незалежно від форм власності які здійснюють діяльність пов’язану з експлуатацією споруд інженерного захисту від зсувів та обвалів зобов’язані здійснювати заходи по ремонту та утриманню цих споруд.

6.3. Аварійний ремонт споруд інженерного захисту території від зсувів та обвалів повинен включати роботи з ліквідації та запобігання можливим аваріям і аварійним випадкам.

            6.4. Аварійні роботи повинні розпочинатися негайно і проводитись безперервно із залученням максимальної кількості працівників.

7. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

7.1. Суб’єктами у сфері поводження з відходами є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також підприємства, установи та організації усіх форм власності, діяльність яких пов’язана із поводженням з відходами.

7.2. Поводження з побутовими відходами здійснюється згідно чинного законодавства України, державних норм, стандартів і правил, Правил благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради.

7.3. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами.

7.4. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов’язані:

7.4.1. здійснювати збирання побутових відходів;

7.4.2. вносити в установленому порядку плату за послуги з поводження з побутовими відходами, відповідно укладених договорів з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів;

7.4.3. виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цими Правилами щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

7.5. Суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами обов’язані:

7.5.1. Укласти договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об’єкт утворення відходів.

7.5.2. Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цими Правилами, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

7.5.3. Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів.

7.5.4. Перевезення побутових відходів здійснюється транспортним засобом спеціального призначення для перевезення та транспортування сміття та інших відходів, що виключають можливість їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення.

7.5.5. Орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах визначає виконавця послуг з вивезення побутових відходів  або доручає це спеціалізованим комунальним підприємствам з врахуванням вимог чинного законодавства.

7.5.6. Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об’єктах.

7.5.7. Спалювання відходів природного походження дозволяється лише на енергетичні цілі з метою одержання теплової енергії для приготування їжі або обігріву приміщень.

7.5.8. Житлові масиви і внутрішньо дворові території, дороги загального користування та інші об’єкти благоустрою, а також місця проведення масових заходів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів.

7.5.9. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів, у тому числі побутових, у підземних горизонтах, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об’єктів, в інших місцях.

7.5.10. Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

7.5.11. Вивезення великогабаритних і ремонтних відходів необхідно проводити по мірі їх накопичення, але не рідше одного разу на тиждень.

7.5.12. Виконавці послуг з перевезення побутових відходів зобов’язані інформувати населення про графік перевезення побутових відходів.

7.5.13. Рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення слід зберігати у вигрібних ямах (вигребах).

7.5.14. Вигріб (вигрібна яма) має бути водонепроникним, без облаштованих отворів, труб для скидання рідких відходів, мати щільно прилягаючу кришку.

7.5.15. Вигріб (вигрібну яму) необхідно очищати по мірі її заповнення.

7.5.16. Забороняється розміщення рідких відходів на території приватних володінь, а також використання їх у якості добрива в сільському господарстві.

7.5.17. Вивіз, перевезення та злив рідких відходів здійснюється лише у визначені для цього місця.

7.5.18. Забороняється вивіз побутових відходів безпосередньо на поля, городи, території зелених насаджень, лісосмуги, ліс, сквери тощо.

7.5.19. Суб’єкти господарювання, на яких покладено обов’язок з встановлення сміттєзбірників (урн, контейнерів), зобов’язані утримувати їх у належному стані, очищати від сміття, побутових відходів по мірі їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі їх забруднення промивати.

7.5.20. Власники, наймачі, користувачі у тому числі орендарі будинків розташованих у мікрорайонах приватної забудови, для запобігання засмічення території зобов’язані збирати побутові відходи у спеціально призначені для цього сміттєві баки (ємкістю не менше 50 л, виготовлені з пластику, металу).

7.5.21. Забороняється заповнювати контейнерні ємкості для збору побутових відходів палаючими або тліючими відходами, снігом, льодом, великогабаритними предметами, а також відходами, що можуть псувати контейнери та транспорт спеціального призначення.

7.5.22. Майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні мати водонепроникне тверде покриття, бути обладнані навісами, огороджені огорожею встановленого зразка, не нижче 2 метрів, та мати зручний під’їзд, очищений від снігу та льоду в зимовий період, для спеціального транспорту.

7.5.23. Як виняток, у районах забудови, що склалася, де немає можливості дотримання відстаней, зазначених у відповідних нормативно – правових актах, місця розташування контейнерних майданчиків встановлюються комісією за участю посадових осіб спеціально уповноважених органів місцевого самоврядування,  представників балансоутримувача будинку та органу самоорганізації населення (за потреби).

7.5.24. Особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за:

1) порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров’я людини та економічних збитків;

2) самовільне розміщення чи видалення відходів;

3) невиконання вимог щодо поводження з відходами (під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення та захоронення), що призвело до негативних екологічних, санітарно-епідемічних наслідків або завдало матеріальної чи моральної шкоди.

7.6. Порядок санітарного очищення території.

7.6.1. Санітарне очищення територій має бути планово-регулярним і включати раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення, надійне знешкодження, економічно доцільну утилізацію побутових відходів і екологічно безпечне захоронення побутових відходів, що утворюються на території населених пунктів Авангардівської селищної ради та у місцях перебування людей, згідно цих Правил та інших нормативно-правових, правових актів.

7.6.2. Санітарне очищення території здійснюється на підставі узгодженої та затвердженої в установленому порядку схеми, включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів, елементів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міста відповідно цих Правил та інших нормативно-правових, правових актів.

7.6.3. Санітарне очищення територій здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування відповідно договорів з балансоутримувачами об’єктів благоустрою.

7.7. Порядок прибирання територій.

7.7.1. На територіях, які належить прибирати, суб’єкти господарювання, громадяни зобов’язані здійснювати весь комплекс робіт спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку.

7.7.2. Регулярно прибирати від сміття, побутових відходів, бруду, гілля, опалого листя, снігу, льоду тощо, забезпечуючи утримання об’єктів, елементів благоустрою та прилеглих територій у належному стані при цьому тротуари, велосипедні доріжки прибираються вздовж всієї ділянки будинку, будівлі, домоволодіння у межах належності та додатково по 10 метрів у обидва боки.

7.7.3. Забезпечувати вивезення сміття, бруду, будь-яких відходів, опалого листя, гілля на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами.

7.7.4. Регулярно мити об’єкти та елементи благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання їх у належному стані.

7.7.5. Регулярно прибирати місця встановлення сміттєзбірників, контейнерних майданчиків для збору сміття, а також місця, забруднені побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд.

7.7.6. Вивозити сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках будь – якого житлового фонду, окрім приватного, здійснювати щоденно, з домоволодінь приватного житлового фонду згідно графіку, але не менше одного разу на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних), будівельних відходів проводити не менше ніж одного разу в тиждень.

7.7.7. Утримувати приміщення громадських туалетів, у тому числі дворових та туалетів на кінцевих зупинках маршрутних транспортних засобів у належному санітарному та технічному стані. У разі відсутності громадських туалетів та сміттєзбірників на кінцевих зупинках маршрутного транспорту, особи, що здійснюють пасажирські перевезення зобов’язані впродовж 1 місяця з моменту початку перевезень встановити біотуалети і сміттєзбірники та здійснювати їх обслуговування впродовж всього терміну дії договору перевезень.

7.7.8. Громадські вбиральні повинні утримуватися у належному стані юридичними особами, на балансі яких вони перебувають, згідно вимог нормативно – правових, правових актів.

7.7.9. Встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття та своєчасно їх обслуговувати.

7.7.10. Очищувати опори ліній електропередач, стовпів, парканів, будівель дерев інших елементів благоустрою від бруду, написів, оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, реклами, листівок та інших інформаційно-довідкових матеріалів тощо.

7.7.11. Регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки понад 10 сантиметрів, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля й забезпечувати їх вивезення у спеціально відведені місця.

7.7.12. Регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, карантинних рослин, здійснювати заходи з їх знищення.

7.8. Порядок запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших територій загального користування, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

7.8.1. Суб’єкти господарювання, що утримують, експлуатують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами, іншими документами.

7.8.2. Суб’єкти господарювання, що здійснюють будь-яку із видів діяльності, зобов’язані встановити біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, кіосків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг урни для сміття та своєчасно їх обслуговувати.

7.8.3. Суб’єкти господарювання, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів.

7.8.4. Суб’єкти господарювання, які надають послуги по перевезенню населення, вантажів – відповідно вимог цих Правил.

7.9. Порядок зимового прибирання суб’єктами господарювання відповідних територій, має забезпечувати безпечний рух пішоходів та транспорту і включати:

 7.9.1. Прибирання снігу та льоду. Роботи з прибирання снігу та льоду розпочинаються з настанням снігопаду для запобігання утворення накату. В першу чергу очищаються тротуари, велосипедні доріжки, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки громадського транспорту. Дозволено укладати сніг у вали для наступного вивезення на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинок громадського транспорту.

7.9.2. Видалення снігу та снігово-льодяних утворень. При переміщенні снігу з тротуару на проїжджу частину вулиці, провулку тощо, для його механізованого видалення, снігові вали розміщують на відстані не більше 1 метра від бордюру або краю проїжджої частини. Забороняється формування снігових валів на перехрестях, пішохідних та велосипедних доріжках, місцях 45 для зупинки громадського транспорту, місцях для паркування, на трамвайному полотні, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньо квартальній території, на решітках колодязів зливної каналізації. Зібрані сніг, лід щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки.

7.9.3. Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати (обробляти) пішохідні та велосипедні доріжки, підземні пішохідні переходи, місця для зупинки громадського транспорту, дороги, спуски, підйоми, протиожеледними реагентами, сумішами.

7.9.4. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території, закріплені за ними відповідно договору або визначені цими Правилами зобов’язані:

1) мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар;

2) своєчасно здійснювати протиожеледні заходи та мати достатній запас протиожеледних реагентів, сумішей;

3) своєчасно очищати від снігу та льоду відповідні території;

4) своєчасно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, будівель, споруд, водостічні труби, карнизи від сніго-льодових утворень, бурульок, із забезпеченням заходів безпеки руху пішоходів(встановлення огорож на пішохідних та велосипедних доріжках, пішохідних зонах), з наступним вивозом сніго-льодових утворень, бурульок).

7.9.5. Суб’єкти господарювання, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій та інші дії або здійснювати ці роботи самостійно.

7.9.6. Заборонено вивозити сніг та сніго-льодові утворення у невстановлені для цього місця.

8. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

8.1. Порядок утримання тимчасових споруд (ТС), об’єктів торгівлі для провадження підприємницької діяльності.

8.1.1. Забороняється самовільне встановлення тимчасових споруд, об’єктів торгівлі.

8.1.2. Утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, об’єктів торгівлі здійснюється їх балансоутримувачами або користувачами.

8.1.3. Біля кожної тимчасової споруди, об’єкту торгівлі здійснюються роботи відповідно проекту індивідуального благоустрою.

8.1.4. Біля кожної тимчасової споруди, об’єкту торгівлі встановлюється однотипна урна для сміття. Обслуговування урни покладається на власника ТС або користувача.

8.1.5. Власники або користувачі торгово-посадочних комплексів, тимчасових споруд за розташування їх на зупинках громадського транспорту зобов’язані встановлювати дошки оголошень встановленого зразку та утримувати їх у належному стані.

81.6. Підключення торгово-посадочних комплексів, тимчасових споруд до мереж та комунікацій здійснюється при наявності договору та з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж та комунікацій.

8.1.7. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

8.1.8. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

8.1.9. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

8.2. Порядок утримання інших елементів благоустрою, малих архітектурних форм (МАФ).

8.2.1. Балансоутримувач або інша особа, відповідно договору, зобов’язана утримувати в належному стані малі архітектурні форми, садові лави, покажчики назви вулиць, будинкові номерні знаки, вуличні годинники, меморіальні дошки, дошки оголошень, парковки для велосипедів та інших елементи благоустрою відповідно цих Правил, нормативно – правових, правових актів.

8.2.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм, що належать до комунальної власності, покладається на їх балансоутримувача або іншу особу відповідно договору.

8.2.3. Суб’єкт господарювання, що утримує відповідний об’єкт благоустрою, зобов’язане встановлювати та утримувати у справному стані садові, паркові лави, фарбувати їх не рідше 1 разу на рік, мити при забрудненні й очищати від снігу та здійснювати своєчасний ремонт.

9. ВИМОГО ДО ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

9.1. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови.

9.1.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території згідно затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил та нормативно – правових, правових актів.

9.1.2. Утримання у належному стані та благоустрій прибудинкової та прилеглої території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд та прилеглої території спільного використання, розподіл якої здійснюється на підставі землевпорядної документації, проводиться балансоутримувачем цього будинку або іншим суб’єктом господарювання з яким балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій зазначених територій.

9.1.3 Благоустрій, утримання присадибної ділянки, декоративних насаджень на ній та прилеглої до неї території, а також санітарне обрізання гілля, чагарників, яке заважає руху пішоходів або транспорту, також проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

9.1.4. Благоустрій, утримання присадибної ділянки, прилеглої до неї території на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди що, в порядку визначеному чинним законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться уповноваженим виконкомом міської ради органом.

9.1.5. Заборонено перекривати проїзди, проходи загального користування будь-якими засобами без відповідного документу, що надає на це право виданого в установленому порядку виконавчим органом міської ради.

9.1.6. Забороняється розміщення або залишення будь-яких будівельних матеріалів (піску, щебню, тощо), будівельного сміття, відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови, прилеглій території до території житлової та громадської забудови без документу, що надає право на тимчасове погіршення благоустрою, виданого в установленому порядку виконавчим органом міської ради.

9.1.7. На час ремонту будинків, квартир у багатоповерхових будинках, особи, що здійснюють ремонт, узгоджують з балансоутримувачем місце та отримують документ, що надає право на тимчасове погіршення благоустрою в уповноваженому виконавчому органу міської ради для тимчасового складування будівельних матеріалів або будівельного сміття, з подальшим його вивезенням не рідше 1 разу на тиждень.

9.1.8. Забороняється складати опале листя, гілля на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками терміном понад 3 доби.

9.1.9. Забороняється розміщення транспортних засобів, агрегатів, механізмів, які знаходяться у несправному стані, на території загального користування, вулицях, провулків, площ, територій зелених насаджень, прилеглих території до будинковолодінь. Контроль здійснює відповідний виконавчий орган селищної ради, та територіальні органи Національної поліції України.

9.1.10. Забороняється відведення дощових, талих вод з приватних будинків, споруд на територію загального користування (дороги, тротуари у випадках де відсутня зливова каналізація тощо).

10.  РОЗМІРИ ПРИЛЕГЛОЇ ДО ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ТЕРИТОРІЙ У ЧИСЛОВОМУ ЗНАЧЕНІ

Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ організацій, будинків, споруд тощо визначено у цих Правилах.

10.1. Обов’язок покладений на суб’єктів господарювання, громадян по прибиранню та утриманню територій, вчинення протиожеледних заходів:

10.1.1. Покриття проїжджої частини проспектів, вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, велосипедних доріжок, набережних, бульварів, площ покладається на уповноважені виконкомом міської ради органи.

10.1.2. Покриття тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями на відстані 5 метрів від межі земельної ділянки по периметру покладається на власників або користувачів домоволодінь, земельних ділянок та до проїжджої частини вулиці.

10.1.3. Покриття дворів, тротуарів, велосипедних доріжок, проїжджої частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, території спеціального використання, розподіл якої здійснюється на підставі землевпорядної документації, у тому числі до будівель та територій, що утримуються ОСББ на відстані 20 метрів від межі відведеної земельної ділянки та до проїзної частини вулиці покладається на балансоутримувача будівель, ОСББ, управляючі компанії, які згідно договору, надають послуги по утриманню відповідних територій.

10.1.4. Покриття дворів, тротуарів, велосипедних доріжок, майданчиків, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності на відстані 20 метрів від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці покладається на суб’єктів господарювання, які є власниками або користувачами таких ділянок.

10.1.5. Покриття тротуарів, велосипедних доріжок, територій, прилеглих до торгових центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів та інших об’єктів торгівлі, авторемонтних майстерень, автомийок, підприємств, установ, організацій на відстані 20 метрів від меж земельної ділянки що надана у власність або користування по периметру об’єкту чи землекористування та до проїжджої частини вулиці покладається на суб’єктів господарювання, що утримують або експлуатують вказані об’єкти або управляючі компанії які згідно договору надають послуги по утриманню відповідних територій.

10.1.6. Покриття тротуарів, велосипедних доріжок, територій, прилеглих до об’єктів торгівлі, палаток, ларьків, кіосків, тимчасових споруд, інших об’єктів виносної вуличної торгівлі на відстані 20 метрів по периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці покладається на суб’єктів господарювання, що утримують або експлуатують вказані об’єкти.

10.1.7. Прибирання та утримання територій охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують.

10.1.8. Прибирання та утримання територій, прилеглих до АЗС, на відстані 50 метрів від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування по периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти.

10.1.9. Прибирання та утримання територій, прилеглих до індивідуальних гаражів, сараїв, льохів та інших господарських споруд на відстані 10 метрів навколо них та до проїжджої частини вулиці покладається на власників або користувачів цих споруд.

10.1.10. Прибирання та утримання територій, прилеглих до гаражних товариств, гаражно-будівельних підприємств, гаражно-будівельних кооперативів, автостоянок на відстані 20 метрів від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування по периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці покладається на балансоутримувача або керівників вказаних підприємств.

10.1.11. Прибирання та утримання територій, прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій, розподільчих щитів, розподільчих шаф тощо на відстані 10 метрів від периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці покладається на балансоутримувача вказаних об’єктів.

10.1.12. Прибирання та утримання територій лісопосадок – покладається на балансоутримувача або на іншу уповноважену особу відповідно договору.

10.1.13. Прибирання та утримання територій зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок (місць стоянки) маршрутних таксі покладається на суб’єктів господарювання або інших осіб, що експлуатують вказані зупинки на відстані 20 метрів від периметру споруди, місця облаштування зупинки, стоянки та до проїжджої частини вулиці.

10.1.14. При розміщені об’єктів торгівлі та послуг, на зупинках громадського транспорту прибирання покладається на відповідних суб’єктів господарювання на відстані 20 метрів по периметру від облаштованої зупинки, стоянки та до проїжджої частини вулиці. Зупинки громадського транспорту обов’язково обладнуються покажчиками назви зупинки, розкладом та схемою руху транспорту.

10.1.15. Прибирання та утримання територій місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, крім кінцевих, де відсутні об’єкти торгівлі покладається на відповідні суб’єкти господарювання на відстані 20 метрів по периметру від облаштованої зупинки та до проїжджої частини вулиці.

10.1.16. Прибирання та утримання територій парковок покладається на суб’єктів господарювання або осіб, яким вказані території надані у користування згідно з договором, іншим документом на відстані 20 метрів від облаштування об’єкту та до проїжджої частини вулиці.

10.1.17. Прибирання та утримання територій: парків, гідропарків, парків культури та відпочинку, парків – пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших, рекреаційних та санітарнозахисних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на їх балансоутримувачів.

10.1.18. Прибирання та утримання територій автобусних вокзалів, залізничного вокзалу, станцій покладається на суб’єктів господарювання, на відстані 20 метрів по периметру споруди та до проїжджої частини вулиці.

10.1.19. Прибирання та утримання територій ринків покладається на суб’єктів господарювання, що утримують об’єкти на відстані 20 метрів по периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці.

10.1.20. Прибирання та утримання територій мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів інших штучних споруд покладається на їх балансоутримувачів на відстані 10 метрів від периметру споруди.

10.1.21. Прибирання та утримання територій, які відведені під проектування, забудову та прилеглої території на відстані 20 метрів від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці, здійснюється суб’єктом господарювання якому надана територія.

10.1.22. Регулярне прибирання та утримання територій місць встановлення сміттєзбірників, контейнерних майданчиків з періодичністю яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані на відстані 5 метрів від периметру споруди, місця сміттєзбірника, покладається на суб’єктів господарювання (управляючі компанії, ОСББ тощо), які утримують зазначену територію.

10.1.23. Прибирання та утримання територій місць встановлення сміттєзбірників, контейнерних майданчиків на відстані 5 метрів по периметру, які встановлені на території загального користування – покладається на підприємства, особу уповноважену виконавчим органом селищної ради.

10.1.26. За суб’єктами господарювання відповідними рішеннями можуть бути закріплені для прибирання та утримання інші території в межах території населених пунктів Авангардівської селищної ради.

11. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ БЛАГОУСТРОЮ

11.1. Контроль за станом благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради, а також контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил та інших нормативно-правових актів здійснюється органами місцевого самоврядування Авангардівської селищної ради, їх структурними підрозділами та підприємствами.

11.2. Якщо під час перевірки виявлені причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою або вже спричинили, посадова особа, якій надано повноваження Виконавчим комітетом  Авангардівської селищної ради на складання адміністративних протоколів про порушення у сфері благоустрою, зобов’язана скласти та надати офіційний документ – протокол.

11.3. Посадова особа якій надано повноваження Виконавчим комітетом  Авангардівської селищної ради на складання адміністративних протоколів про порушення у сфері благоустрою, яка під час перевірки об’єкта благоустрою виявила порушення вимог цих Правил, зобов’язана:

11.3.1. На винну особу скласти протокол на місті, з датою складання протоколу фотофіксацією порушення та врученням протоколу, про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення.

11.3.2. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

11.3.3. Після складення протоколу, він у п’ятиденний строк надсилається на розгляд до адміністративної комісії за місцем проживання порушника.

11.3.4. Справа про адміністративне правопорушення розглядається адміністративною комісією в п’ятнадцятиденний строк з дня отримання протоколу про адміністративне правопорушення.

11.3.5. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по справі.

11.4. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради здійснюється відповідним органом.

11.5. Самоврядний контроль за станом благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок територій зі складанням протоколів та приписів відносно порушників законодавства та цих Правил;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради, іншої технічної документації з благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування Авангардівської селищної ради, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради. 

11.6. Громадський контроль у сфері благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради здійснюється громадськими інспекторами благоустрою згідно з Положенням про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. № 7.

11.7. Громадські інспектори благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів місцевого самоврядування рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради;

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам місцевого самоврядування у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності.

11.8. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ

12.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії селищної ради.

12.2. Проект рішення селищної ради про внесення змін та доповнень до Правил підлягає громадському обговоренню.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою у Авангардівській селищній територіальній громаді, передбачений цими Правилами, визначається рішенням виконавчого комітету Авангардівської селищної ради.

13.1.Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.

Додаток №1

до Правил благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради

ПРИПИС № ___

про усунення порушень Правил благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради

«___» ________________ 20__ року            _________________________________________

                                                                         (місце складання)

Мною, ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(посада, ПІБ особи, яка видала припис)

встановлено порушення: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(відомості про особу, який виданий припис, ПІБ, посада, адреса)

щодо встановлених порушень, недоліків або інших обставин, які потребують вжиття необхідних та невідкладних заходів для їх усунення, виявлених при (плановій, позаплановій) перевірці додержання вимог законодавства у сфері благоустрою ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва об’єкту, адреса)

На підставі Правил благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради:

ПРОПОНУЮ:

Усунути порушення Правил благоустрою території населених пунктів Авангардівської селищної ради а саме: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати заходи, які необхідно здійснити для усунення порушень, та терміни їх виконання)

Даний припис належить до обов’язкового виконання у триденний термін. У разі невиконання вимог припису Ви будете притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про виконання припису повідомити письмово ____________________________________

за адресою: __________________________________________________________________.

Припис видав: _______________________________ «____» ________________ 20__ року

Припис одержав: _______________________________ «____» ______________ 20__ року

Секретар селищної ради                                                             Валентина ЩУР