ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення

Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

1. Інформація про замовника:

Виконавчий комітет Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області

Адреса: 67806, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард,  вул. Добрянського, 26.

Контактний телефон (048)797-25-04, (048)797-24-98, КОАТУУ 5123755200 Код ЄДРПОУ: 23211248

         Офіційний сайт: https://avangard.odessa.gov.ua

Начальник відділу містобудування та архітектури Виконавчого органу  Авангардівської селищної ради  –  Гудзікевич В.М.

Голова Авангардівської селищної ради  – Хрустовський С.Г.

2.Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

«Детальний план частини території смт. Авангард для розміщення об’єктів житлової та громадської забудови за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Авангардівська селищна рада, масив 10, ділянки №№ 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, масив 40, ділянки №№ 165, 166виконано на основі:

1. Рішення Авангардівської селищної ради від 14.07.2016 р. № 363-VI «Про розроблення детального плану частини території смт. Авангард для розміщення об’єктів житлової та громадської забудови за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Авангардівська селищна рада, масив 10, ділянки 170/1, 170/2, 171/1, 171/2»;

2. Рішення Виконавчого комітету Авангардівської селищної ради від 29.04.2020 р.   за № 78 «Про визначення розробника проекту містобудівної документації – детального плану частини території смт. Авангард для розміщення об’єктів житлової та громадської забудови за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Авангардівська селищна рада, масив 10, ділянки 170/1, 170/2, 171/1, 171/2 та укладання з ним договору»;

3.Рішення Авангардівської селищної ради від 04.06.2021 р. № 533-VІІI «Про внесення змін до рішення № 363-VІ від 14.07.2016 року «Про розроблення детального плану частини території смт. Авангард для розміщення об’єктів житлової та громадської забудови за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Авангардівська селищна рада, масив 10, ділянки 170/1, 170/2, 171/1, 171/2»;

4.Рішення виконавчого комітету Авангардівської селищної ради від 18.06.2021 року № 203 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Авангардівської селищної ради № 78 від 29.04.2020 року «Про визначення розробника проекту містобудівної документації – детального плану частини території смт. Авангард для розміщення об’єктів житлової та громадської забудови за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Авангардівська селищна рада, масив 10, ділянки 170/1, 170/2, 171/1, 171/2 та укладання з ним договору»;

5.Рішення виконавчого комітету Авангардівської селищної ради від 06.04.2021 року № 58 «Про укладання угоди про співпрацю між Авангардівською селищною радою та ТОВ «Валентина Д», ТОВ «Касібус», МПП «Стаф», ОК «КЕКС» та фізичними особами»;

6. Лист  замовлення від Авангардівської селищної ради;

Метою розроблення генерального плану  є:

  – уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану;

– визначення функціонального призначення та параметрів забудови земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

– формування принципів планувальної організації забудови території;

– встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

– визначення всіх планувальних обмежень використання територій згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

– визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування;

– визначення містобудівних умов та обмежень на забудову земельних ділянок;

– забезпечення комплексності забудови території;

 – з метою проведення будівельної діяльності на території Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області у відповідності до чинних в Україні будівельних норм та норм, що регулюють розроблення, прийняття й додержання у процесі будівництва містобудівної та проектної документації;

– задля гармонізації розвитку території Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області в цілому;

 – ставлячи на меті взаємоузгодження місцевих, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;

– із збереженням принципу взаємної популяризації сторін цієї угоди та взаємоповаги при плануванні й розвитку території населених пунктів,

– задля виконання Рішення Виконавчого комітету Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області від 06.04.2021 р. №58 «Про укладання угоди про співпрацю між Авангардівською селищною радою та ТОВ «Валентина Д», ТОВ «Касібус», МПП «Стаф», ОК «КЕКС» та фізичними особами».

Особливі  вимоги  до  забудови

Забезпечити будівництво об’єктів соціального призначення, як пріоритетне: дитячий садок, загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступеня, шкільний стадіон, спортивний та дитячий майданчики (приватної форми власності), паркувальні місця, на земельних ділянках з кадастровими номерами:5123755200:01:002:0011; 5123755200:01:002:0010.

Проектування будівництва, розробку відповідної містобудівної й будівельної документації щодо будівництва Об’єктів соціального призначення провести у ІІ-й черзі забудови (за найближчим часом здійснення будівництва, але не пізніше 01.05.2022 р.) та необхідності влаштування парко-місць для автомобілів власників квартир та приміщень у багатоквартирних житлових будинках за рахунок влаштування наземних паркінгів (парко-місць) на земельних ділянках з кадастровими номерами:5123755200:01:002:0011; 123755200:01:002:0010).

Будівництво Об’єктів соціального призначення розпочати у ІІ-й черзі забудови (за найближчим часом здійснення будівництва, але не пізніше 01.09.2022 р.) на земельних ділянках з кадастровими номерами : 5123755200:01:002:0011; 5123755200:01:002:0010).

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі, щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

На даній території на даний час та у рамках проектування відсутні об’єкти, що відносяться до переліку об’єктів першої та другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля (згідно п.2, 3 ст. 3 Закону України «Про ОВД»).

Таким чином, здійснення оцінки впливу на довкілля не потребується.

4. Ймовірні наслідки:

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із прийняттям детального плану території, наступні:

– викиди з.р. від роботи обладнання інженерного забезпечення не здійснять наднормативного впливу на стан атмосферного повітря, умови проживання та здоров’я населення;

– викиди з.р. від індивідуальних автомобілів здійснять наднормативного впливу на стан атмосферного повітря, умови проживання та здоров’я населення;

– улаштування інженерних мереж, проведення будівельних робітвідповідно до нормативних вимог мінімізують впливи на водне середовище та ґрунти.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

– на атмосферне повітря – незначне при проведенні будівельних робіт та реконструкції дорожньої мережі; при експлуатації – вплив роботи інженерного обладнання.

– на водне середовище– при будівництві – незначне; в процесі експлуатації: є можливість підключення до існуючих мереж водопроводу, газопостачання, електропостачання  після отримання технічних умов;

– на ґрунт – тимчасове незначне у період будівництва. При експлуатації – допустиме при виконанні заходів, передбачених проектом.

– акустичний впливнезначний, в межах допустимого;

– відходи – при будівництві – підлягають збору та вивезенню на звалище ТПВ чи згідно договорам зі спеціалізованими організаціями; при експлуатації – допустиме при виконанні заходів, передбачених проектом

– електромагнітне випромінювання– згідно з нормативним вимогам.

– на населення – негативний вплив не очікується за умови виконання заходів, передбачених проектом.

б) для територій з природоохоронним статусом – наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки  детального плану територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення – зважаючи на географічне положення міста транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено – планується розглянути основний варіант використання території згідно з даними ДПТ та «нульовий сценарій» – використання території у випадку незатвердження ДПТ.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки – додаткові дослідження не передбачаються.

Критеріями, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки, є дотримання діючих екологічних і санітарно-гігієнічних нормативів.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування – згідно з проектом ДПТ.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку – згідно пропозицій Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА та Департаменту охорони здоров’я в Одеській області.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Виконавчий комітет Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області

Адреса: 67806, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард,                         вул. Добрянського, 26.

Контактний телефон (048)797-25-04, (048)797-24-98. КОАТУУ 5123755200 Код ЄДРПОУ: 23211248

Офіційний сайт:  https://avangard.odessa.gov.ua

Начальник відділу містобудування та  архітектури Виконавчого органу  Авангардівської селищної ради  –  Гудзікевич В. М.

Строк подання становить 15 днів з дня публікації заяви (відповідно до пп.5, 6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).