Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної інформації

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  містобудівної інформації

1. Інформація про замовника:

Авангардівська селищна рада Одеського району Одеської області

Адреса: 67806, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Добрянського, 26

Контактний телефон (048)797-25-04, (048)797-24-98. КОАТУУ 5123755200 Код ЄДРПОУ: 23211248

Офіційний сайт:  https://avangard.odessa.gov.ua

Начальник відділу містобудування та архітектури Виконавчого органу  Авангардівської селищної ради  –  Гудзікевич В.М.

Голова Авангардівської селищної ради  – Хрустовський С.Г.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

«Детальний  план  частини території смт Авангард Одеської області для розміщення об’єктів житлової та громадської забудови, обмеженої вулицями Ангарська,Теплична та Фруктова» виконано на основі:

  1. Рішення Авангардівської селищної ради від 12.08.2021р. № 738-VIII «Про розроблення детального плану частини території смт. Авангард для розміщення об’єктів житлової та громадської забудови обмеженої вулицями Ангарська, Теплична та Фруктова» в межах ділянок:

– кадастровий № 5123755200:02:001:1625 –приватна власність  02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, 1,9128 га;

– кадастровий № 5123755200:02:001:1131– 02.03 комунальна власність, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, 1,4773 га

– кадастровий № 5123755200:02:001:1131– 01.01, комунальна власність, для ведення товарно сільськогосподарського виробництва, 0.1582 га

– кадастровий № 5123755200:02:001:1133– 01.01, комунальна власність, для ведення товарно сільськогосподарського виробництва , 23,4925 га

2. Метою розроблення генерального плану  є:

  – уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану;

– визначення функціонального призначення та параметрів забудови земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

– формування принципів планувальної організації забудови території;

– встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

– визначення всіх планувальних обмежень використання територій згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

– визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування;

– визначення містобудівних умов та обмежень на забудову земельних ділянок;

– забезпечення комплексності забудови території;

 – з метою проведення будівельної діяльності на території Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області у відповідності до чинних в Україні будівельних норм та норм, що регулюють розроблення, прийняття й додержання у процесі будівництва містобудівної та проектної документації;

– задля гармонізації розвитку території Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області в цілому;

 – ставлячи на меті взаємоузгодження місцевих, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;

– із збереженням принципу взаємної популяризації сторін цієї угоди та взаємоповаги при плануванні й розвитку території населених пунктів.

Існуючий стан.

Земельна ділянка несільськогосподарського призначення. Територія  має  в  плані  форму багатокутника. На  ділянці  відсутня житлова забудова,  що  підлягає  знесенню,  та  цінні  зелені  насадження. Корисні копалини та цінні  мінеральні джерела  не виявлені. Джерела радіаційного, хімічного та біологічного походження відсутні. Існуючі будівлі виробничого призначення підлягають зносу. Існуючі мережі: водопровід, електромережі під демонтаж. Проектована ділянка забезпечена  транспортними  та  пішохідними  зв’язками  із    смт. Авангард, та  місцями  докладання  праці.

Проектні рішення

Проект  передбачає  житлову  забудову  із  повним  комплексом   установ  повсякденного  обслуговування  та  інженерного  обладнання.  До  забудови  мікрорайону  прийняті: 5-ти  поверхові  житлові  будинки  з  вбудованими  громадськими  приміщеннями;  паркінги; заклади середньої та дошкільної  освіти; міні-ринок.

Інженерне забезпечення.

Інженерне забезпечення буде здійснюватися від існуючих інженерних мереж на підставі технічних умов, отриманих для робочого проектування.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі, щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

На даній території на даний час та у рамках проектування відсутні об’єкти, що відносяться до переліку об’єктів першої та другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля (згідно п.2, 3 ст. 3 Закону України «Про ОВД»).

Таким чином, здійснення оцінки впливу на довкілля не потребується.

4. Ймовірні наслідки:

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із прийняттям детального плану території, наступні:

– викиди з.р. від роботи обладнання інженерного забезпечення не здійснять наднормативного впливу на стан атмосферного повітря, умови проживання та здоров’я населення;

– викиди з.р. від індивідуальних автомобілей не здійснять наднормативного впливу на стан атмосферного повітря, умови проживання та здоров’я населення;

– улаштування інженерних мереж, проведення будівельних робіт відповідно до нормативних вимог мінімізують впливи на водне середовище та ґрунти.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

– на атмосферне повітря – незначне при проведенні будівельних робіт та реконструкції дорожньої мережі; при експлуатації – вплив роботи інженерного обладнання.

– на водне середовище – при будівництві – незначне; в процесі експлуатації: є можливість підключення до існуючих мереж водопроводу, газопостачання, електропостачання  після отримання технічних умов;

– на ґрунт – тимчасове незначне у період будівництва. При експлуатації – допустиме при виконанні заходів, передбачених проектом.

– акустичний впливнезначний, в межах допустимого;

– відходи – при будівництві – підлягають збору та вивезенню на звалище ТПВ чи згідно договорам зі спеціалізованими організаціями; при експлуатації – допустиме при виконанні заходів, передбачених проектом

– електромагнітне випромінювання – згідно з нормативним вимогам.

– на населення – негативний вплив не очікується за умови виконання заходів, передбачених проектом.

б) для територій з природоохоронним статусом – наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки  детального плану територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення – зважаючи на географічне положення міста транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено – планується розглянути основний варіант використання території згідно з даними ДПТ та «нульовий сценарій» – використання території у випадку незатвердження ДПТ.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки – додаткові дослідження не передбачаються.

Критеріями, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки, є дотримання діючих екологічних і санітарно-гігієнічних нормативів.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування – згідно з проектом ДПТ.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку – згідно пропозицій Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА та Департаменту охорони здоров’я в Одеській області.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Авангардівська селищна рада Одеського району Одеської області

Адреса: 67806, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Добрянського, 26

Контактний телефон (048)797-25-04, (048)797-24-98. КОАТУУ 5123755200 Код ЄДРПОУ: 23211248

Офіційний сайт:  https://avangard.odessa.gov.ua

Начальник відділу містобудування та  архітектури Виконавчого органу  Авангардівської селищної ради  –  Гудзікевич В. М.

Строк подання становить 15 днів з дня публікації заяви (відповідно до пп.5, 6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

  Дата публікації та початку обговорення – 20.01.2022 р. Кінцевий строк громадського обговорення заяви про обсяги СЕО та прийняття зауважень  –  03.02.22 р.