Громадське обговорення проєкту щодо надання селищу Авангард статусу міста, а селу Прилиманське статусу селище

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ
ЗВЕРНЕННЯ Авангардівської селищної ради до Кабінету Міністрів України
щодо надання селищу Авангард статусу міста,
а селу Прилиманське статусу селище

Організатор громадського обговорення

Авангардівська селищна рада Одеського району Одеської області

Мета проведення громадського обговорення

  • врахування думки мешканців Авангардівської територіальної громади щодо зміни статусу населених пунктів;
  • залучення громадськості, різних зацікавлених сторін до процесу прийняття рішень на засадах прозорості та відкритості.

Підстава

26 січня 2024 р. набрав чинності Закон України № 3285-IX від 28.07.2023 р. “Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України”, який дозволяє підвищити статус Авангарду на місто, а села Прилиманське на селище.

При вирішенні зазначеного завдання виходимо з того, що селище Авангард володіє всіма можливостями щодо отримання статусу міста:

– за всіма методиками оцінки компактності забудови селища Авангард (зіставлення довжини його кордонів та площі території; показником індексу довжини адміністративних кордонів у розрахунку на 100 кв. км. площі; з урахуванням порівняння площі поселення з ідеальними фігурами (коло, трикутних, квадрат, шестигранник); індексом витягнутості території) селище Авангард характеризується середніми значеннями, що збігається із більшістю з малих міст Одеської області. Крім того, основна частина земель в межах селища Авангард належать до земель житлової та громадської забудови, а також до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Домінуючою житловою забудовою с-ща Авангард є багатоквартирна забудова з невеликою кількістю садиб, що характерно для міських поселень;

– за встановленими соціокультурними характеристиками для селища Авангард є характерним міській спосіб життя, демографічні та інші особливості, що притаманні міським спільнотам. За зазначеними характеристиками селище Авангард переважає більшість з малих міст Одеської області попри своєму статусу сільського поселення;

– за характером економічних відносин та зайнятості селище Авангард відповідає типу міської економіки, зокрема переважна більшість жителів селища зайнята поза сферою сільського господарства;

– селище Авангард характеризується найбільшим в Одеській області показником фінансової спроможності в категорії колишніх смт, розвиненою інфраструктурою міського типу, що дозволяє ефективно здійснювати визначені законом повноваження за показниками, які перевищують більшість малих міст Одеської області. Фінансова спроможність селища Авангард також дозволяє здійснювати розширені вимоги щодо здійснення повноважень у зв’язку із набуттям міського статусу.

Таким чином, селище Авангард повною мірою відповідає критеріям віднесення населених пунктів до категорії міст в розумінні Закону.

Щодо доцільності віднесення селища Авангард до категорії міст виходимо з наступного:

– в сучасних умовах імідж населеного пункту є суттєвим чинником його розвитку. Міста володіють більш привабливим іміджем, який може привернути залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій у більш високих показниках, ані ж імідж сільського населеного пункту;

– міста є об’єктами особливого напрямку державної політики України – політики щодо розвитку міст (закони України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст», «Про засади державної регіональної політики»), що дозволяє залучити на розвиток міст додаткові державні ресурси. Окрім цього, керівники міських територіальних громад більшою мірою, у порівнянні із керівниками сільських територіальних громад, є суб’єктами формування державної політики завдяки їх залучення до різного роду консультативно-дорадчих органів регіонального та національного рівня, входження до складу найбільш впливової асоціації органів місцевого самоврядування – Асоціації міст України тощо. Окрім того, саме міста мають можливість доєднатися до міжнародного руху поріднених міст;

– за існуючими параметрами адміністративних послуг, міські територіальні громади мають збільшенні можливості їх надання (наприклад, за нормативними вимогами у містах ЦНАП має працювати шість разів на тиждень). Також, саме до міських громад у першу чергу передаються адміністративні послуги з боку органів державної влади. Отже, збільшення часу прийому суб’єктів звернень в центрі надання адміністративних послуг може значно поліпшити доступність та якість обслуговування для населення;

– поліпшення інфраструктури: у містах, відбувається зазвичай збільшення інфраструктури, такої як дороги, комунікації, громадський транспорт і т. д. Це може сприяти розвитку більш сучасних інфраструктурних проектів;

– прийняття місцевих будівельних нормативів: міста можуть приймати свої власні місцеві будівельні нормативи, які визначатимуть стандарти якості, безпеки та естетики для будівельних проектів у межах міста.

У разі отримання селищем Авангард статусу міста воно буде належати до категорії малих міст (до 50 тис. жителів) у коротко та середньостроковій перспективі в територіальній мережі України та Одеській області. У разі утворення місто Авангард буде перебувати у складі Одеської агломерації як об’єктивного елементу системи розселення України.

При вирішенні зазначеного завдання та з врахуванням результатів проведеного дослідження виходимо з наступного:

– за кількісними параметрами визначеними в Законі село Прилиманське відповідає статусу селища;

– як тип поселення  селища і села вважатимуться сільськими населеними пунктами;

– селу Прилиманське властива некомпактність забудови. Житлова забудова села Прилиманське здебільше належить до категорії садибної, а значна частина земель є присадибними ділянками, що властиво як сільському так і селищному типу.

Виходячи із зазначеного, при зміні статусу населеного пункту для Прилиманського показник ефективності та якості управління населеного пункту не зміниться.

Строк проведення громадського обговорення — 30 календарних днів з дня публікування інформаційного повідомлення про його проведення (до 11.07.2024 року включно).

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою або шляхом заповнення google-форми  із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає,  протягом 30 календарних днів з дня оголошення інформаційного повідомлення про його проведення.

Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються. Пропозиції, розповсюджені через соціальні мережі, до уваги братися не будуть.

Отримати консультацію, надати пропозиції та зауваження із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 

У письмовій формі:

– Авангардівська селищна рада: 67806, Одеська область, Одеський район, с-ще Авангард, вул. Добрянського, 26;

– Прилиманський старостинський округ Авангардівської селищної ради: 67820, Одеська область, Одеський район, с. Прилиманське, вул. Центрлальна, 120.

В електронній формі на електронну адресу: avangardtg@od.gov.ua;

В усній формі на контактний телефон: 048-797-23-52.

Заповненням google-форми:

Для мешканців с-ща Авангард https://forms.gle/bMLrJZvcpEFovf2B9

Для мешканців села Прилиманське https://forms.gle/YiSWjXwPpvpemzdYA

Зустрічі із громадськістю відбудуться:

25 червня –  с-ще Авангард, центральна частина;

28 червня – с-ще Авангард, ЖМ «Сьоме небо»;

2 липня – село Прилиманське.

Про час і адресу проведення зустрічей буде повідомлено додатково.

Результати громадського обговорення (пропозиції та зауваження) будуть узагальнені та оприлюднені на офіційному сайті Авангардівської селищної ради (https://avangard.od.gov.ua/) не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення.

Відповідальна особа за проведення громадського обговорення – Олексієнко Марина, завідувач Сектора внутрішньої політики та діловодства Авангардівської селищної ради.