01.10.2014

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

 

        

 

 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                           економічного розвитку і торгівлі
       
N 155 ( z1378-11 ) від 19.10.2011}

ЗВІТ
 про результати проведення процедур

 відкритих і двоступеневих торгів
та попередньої кваліфікації
N 4  від 26.09.2014р.

     1. Замовник:
     1.1. Найменування:  Авангардівська селищна рада
     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23211248
     1.3. Місцезнаходження: 67806, Одеська область, Овідіопольський район , смт. Авангард,  вул. Добрянського, 26

     1.4. Посадові  особи  замовника,   уповноважені   здійснювати зв’язок  з  учасниками  (прізвище,  ім’я,  по батькові,  посада та адреса,  номер  телефону  та   телефаксу   із   зазначенням   коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Скрипська Оксана Юріївна, спеціаліст Авангардівської селищної ради, 67806, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард,  вул. Добрянського, 26, тел.(048) 759-84-34, тел../факс (048) 759-86-98, avangard_xryst@meta.ua

     1.5. Головний   розпорядник  коштів  (повне  найменування  та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Авангардівська селищна рада Овідіопольського району Одеської області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23211248

     2. Джерело фінансування закупівлі: Місцевий бюджет
     3. Предмет закупівлі:
     3.1. Найменування: роботи за об’єктом «Будівництво прибудови початкової школи на 100 дітей до існуючого дитячого навчально-виховного комплексу за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт.Авангард, вул.Добрянського, 26-А» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.)

     3.2. Кількість товару або обсяг виконання  робіт  чи  надання послуг: згідно технічної специфікації та проекту
     3.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: 67806, Одеська область, Овідіопольський район , смт. Авангард,  вул. Добрянського, 26-А

3.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: шістнадцять місяців з дня підписання договору закупівлі робіт за державні кошти. 

     4. Процедура закупівлі: Відкриті торги
     5. Інформування про процедуру закупівлі:
     5.1. Адреса  веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
     5.2. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником  додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності):  http://avangard.odessa.gov.ua.
     5.3. Дата оприлюднення  і  номер  оголошення  про  проведення процедури   закупівлі,  опублікованого  в  державному  офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель  та  розміщеного на  веб-порталі  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі України: ВДЗ №42 від 15.07.2014р., оголошення №144440

      5.4. Дата оприлюднення  і  номер  оголошення  про  проведення процедури  закупівлі, опублікованого  у  відповідних  міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” ( 2289-17 ) (далі – Закон): АРР №42 від 15.07.2014р., оголошення №006628

     5.5. Дата  оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції  конкурсних   торгів,   опублікованого   в   державному офіційному  друкованому  виданні  з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства  економічного  розвитку  і торгівлі України: №161198, ВДЗ №77 від 03.09.2014
     5.6. Дата   і  номер  оголошення  про  результати  проведення торгів,  яке було  (буде) опубліковане  в  державному  офіційному друкованому  виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №168570, ВДЗ №91 від 23.09.2014

     5.7. Дата  і  номер  оголошення  про  результати   проведення торгів,  яке  було  (буде)  опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) ( 2289-17 ): №008380, APP №92 від 24.09.2014
     6. Інформація про учасників процедури  закупівлі,  що  подали пропозиції конкурсних торгів:
     6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2
     6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

             Учасник №1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросервіс».

             Учасник №2. Приватне підприємство «Гранд-Газ-Сервіс».                 

     6.3. Ідентифікаційний   код/реєстраційний   номер   облікової картки платника податків:

             Учасник №1. ЄДРПОУ: 20935081

             Учасник №2.ЄДРПОУ: 33424125  
     6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

        Учасник №1. 65496, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул.40-річчя Перемоги, 58

        Учасник №2. 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул.Залізнична, 101/3

     7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
     7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): до 11-00 год. 14.08.2014 р..
     7.2. Дата розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів  (дата  і час): 14.08.2014 р., 12.00 год.

     7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2
     7.4. Кількість   пропозицій  конкурсних  торгів,  поданих  на другому  етапі  (у  разі  застосування   процедури   двоступеневих торгів).
      7.5. Ціна   і  стислий  опис  інших  умов  кожної  пропозиції конкурсних торгів:

№ пропозиції

Ціна

Умови оплати

Гарантійне обслуговування

1

10 827 895грн.68коп., в т.ч. ПДВ- 1 804 649грн.28коп.

 

Відстрочка платежу до 30 календарних днів (включно)

5 років 6 місяців

2

11 251 059грн. 42 коп.,з урахуванням ПДВ-20%

 

Здійснення попередньої оплати

5 років


     7.6. Перелік   відхилених   пропозицій   конкурсних   торгів, обґрунтування підстав відхилення:-
     8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
     8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

     найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 10 827 895грн.68коп., з урахуванням ПДВ;

     найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 11 251 059грн. 42 коп.,з урахуванням ПДВ;

     номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних  торгів

10 827 895грн.68коп., в т.ч. ПДВ- 1 804 649грн.28коп.;

                (цифрами)                                                             

(десять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч вісімсот дев’яносто п’ять) грн. 68 коп.
                                  (словами)

     8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 26.08.2014р.
     9. Інформація про  учасника,  з  яким  укладено  договір  про закупівлю:
     9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросервіс».

     9.2. Ідентифікаційний   код/реєстраційний   номер   облікової картки платника податків: ЄДРПОУ: 20935081

     9.3. Місцезнаходження  (для   юридичної   особи)   та   місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 65496, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул.40-річчя Перемоги, 58, тел..(048)777-43-49

     10. Дата укладення договору про закупівлю та сума,  визначена в договорі про закупівлю: 16.09.2014р., 10 827 895грн.68коп., в т.ч. ПДВ- 1 804 649грн.28коп.;
     10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): –
     11. Підстави для прийняття рішення про  неукладення  договору про закупівлю (якщо таке мало місце): –
     12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

     12.1. Дата прийняття рішення : –

     12.2. Причини:

     13. Зведена    інформація    замовника   про   наявність   та відповідність установленим законодавством вимогам  документів,  що підтверджують  відповідність  учасників  кваліфікаційним критеріям відповідно   до   статті   16   Закону    (    2289-17    ),    та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

     13.1. Перелік  учасників,  що  подали  всі   документи,   які підтверджують  відповідність  учасників  кваліфікаційним критеріям відповідно до  статті  16  Закону  (  2289-17  )  та  відповідають
установленим законодавством вимогам:

              Учасник №1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросервіс».

             Учасник №2. Приватне підприємство «Гранд-Газ-Сервіс».                
     13.2. Перелік   учасників,   які   не  подали  документи,  що підтверджують відповідність  учасників  кваліфікаційним  критеріям відповідно  до статті 16 Закону ( 2289-17 ),  або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам:-
     13.3. Перелік учасників,  щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону ( 2289-17):

            Учасник №1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросервіс».

             Учасник №2. Приватне підприємство «Гранд-Газ-Сервіс».                 
     13.4. Перелік  учасників,  щодо  яких  установлені обставини, визначені статтею 17 Закону ( 2289-17),та  підстава  (перелік підстав) для кожного такого учасника:-
     14. Інша  інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

 Оцінка  пропозицій конкурсних торгів здійснювалась на основі  критеріїв: «ціна», «умови оплати», «гарантійний строк». Оцінка проводилась згідно з наступною методикою. Кількість балів кожної  пропозиції конкурсних торгів визначається  сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна» – 80 балів

Максимально можлива кількість балів за критерієм «умови оплати» – 10 балів

Максимально можлива кількість балів за критерієм «гарантійне обслуговування» – 10 балів

1).Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

 Б обчисл.-ціна = Цminобчисл*80, де

Б обчисл.-ціна – обчислювана кількість балів;

Цmin  – найнижча ціна;

Цобчисл – ціна  пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

80 – максимально можлива кількість балів за критерієм «ціна».

2) Кількість балів за критерієм «Умови оплати» визначається наступним чином:

 – відстрочка платежу до 30 календарних днів (включно) – 10 балів;

 – оплата за фактом виконання робіт – 5 балів;

 – здійснення попередньої оплати – 2 бала

10-максимально можлива кількість балів за критерієм «Умови оплати».

3) Кількість балів за критерієм «Гарантійне обслуговування» визначається наступним чином:

 – гарантійне обслуговування 5 років – 5 балів;

 – гарантійне обслуговування більше 5 років – 10 балів;

10-максимально можлива кількість балів за критерієм «Гарантійне обслуговування».

4) Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі: Б заг.= Б обчисл.-ціна. + Б обчисл.-гарант.обсл. + Б обчисл.-умови оплати

 Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів  комітету  з конкурсних  торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова  комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

      15. Склад      комітету       з       конкурсних       торгів:

 Заступник Голови комітету, спеціаліст Авангардівської селищної ради – Скрипська О.Ю. _______________

 Секретар комітету, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради –

 Дмитренко І.Т._________________________

 Члени комітету з       конкурсних       торгів:

 Головний бухгалтер – Михайліченко Т.А._________________________

 Інженер з технагляду – Топтей Я.І.__________________________

 Спеціаліст Авангардівської селищної ради – Свищ О.А.________________________

 Секретар керівника- Ісаєва Д.О.________________________________

 

    Голова комітету з конкурсних торгів,

    Селищний голова                                                                                                                          ____________________ С.Г. Хрустовський