25.02.2016

ЗАПИТ
цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Житлово-комунальне підприємство «ДРАГНАВА» Авангардівської селищної ради

1.2. Код за ЄДРПОУ: 22453038

1.3. Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард вул. Нижня, 24,індекс67806.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35446102021571

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): ): Мурачева Дарія Вікторівна, бухгалтер-касир, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Нижня, 24, індекс 67806, тел.. (048)740-16-65, м.т. 0674573672, dragnava@ukr.net.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 400 000,00 грн (Чотириста тисяч грн 00 коп), у т.ч. ПДВ      66 666,67 грн.

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.avangard.odessa.gov.ua.

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: «Трактори сільськогосподарські, інші» код 28.30.2 за ДК 016:2010,

(код 16700000-2 за ДК 021:2015), (а саме колісний трактор з потужністю двигуна не більше ніж 37 кВт модель Белорус – 320.4 або еквівалент з навісним обладнанням).

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: технічні параметри колісного трактора Белорус – 320.4 з навісним обладнанням (відвал комунальний модель КО – 320-2,0 або еквівалент;  навантажувач модель П – 320 або еквівалент; щітка модель МКЩ-1,5 або еквівалент) згідно Додатку 3.

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: 67806, Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Нижня, 24.

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: протягом   30   днів з дати укладення договору

5. Основні умови договору: відповідно до ст. 40, 41 Закону України «Про здійснення державних закупівель», згідно Додатку 2. Зобов’язання Замовника виникають в межах бюджетних призначень згідно ст. 23 Бюджетного кодексу України.

6. Строк дії цінових пропозицій: протягом  120 днів  з дати розкриття

7. Подання цінових пропозицій:

7.1. Місце та спосіб подання: Одеська обл., Овідіопольській р-н, смт. Авангард, вул. Нижня, 24, каб. № 2  індекс 67806, особисто або поштою.

7.2. Строк: до 10-00 год.    10.03.2016р.

8. Розкриття цінових пропозицій:

8.1. Місце: Одеська обл., Овідіопольській р-н, смт. Авангард, вул. Нижня, 24, каб. № 2  індекс 67806.

9.2. Дата:  10.03.2016 р.

9.3. Час: 12-00

10. Додаткова інформація: моб. тел. 0674573672 для отримання додатків 

Директор,

голова комітету з конкурсних торгів            __________           Пірожок Ю.О.

Виконавець: Д.В. Мурачева (048)-740-16-65

 

 

 

                      

Додаток 1

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

на закупівлю

«Трактори сільськогосподарські, інші» код 28.30.2 за ДК 016:2010,

(код 16700000-2 за ДК 021:2015), (а саме колісний трактор з потужністю двигуна не більше ніж 37 кВт модель Белорус – 320.4 або еквівалент з навісним обладнанням).

( подається учасником на фірмовому бланку)

Уважно вивчивши запит цінових пропозицій, подаємо на участь у процедурі свою пропозицію конкурсних торгів:

1. Повне найменування учасника _______________________________________________________________

2.Адреса ____________________________________________________________________________________

3. Телефон/факс ______________________________________________________________________________

4.Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _______________________________________________________

5. Код ЄДРПОУ______________________________________________________________________________

6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства         _____________________________________________________________________________________________

7. Банківські реквізити_________________________________________________________________________

8.

Найменування товару

Од. виміру

К-ть

Ціна за одиницю, грн. з ПДВ (з причіпним обладнанням)

Всього, грн. з ПДВ

колісний трактор з потужністю двигуна не більше ніж 37 кВт модель Белорус – 320.4 або еквівалент

відвал комунальний модель КО – 320-2,0 або еквівалент;

 навантажувач модель П – 320 або еквівалент;

щітка модель МКЩ-1,5 або еквівалент

 

 

 

 

 

 

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, грн. з ПДВ (якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною має бути зазначено: «без ПДВ»)

(цифрами та словами)

 

9. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _______________________________________________________________________

10. Ми погоджуємось з технічними вимогами Замовника до предмету закупівлі, погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції.

11. До акцепту нашої пропозиції, Ваш запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.

12. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120-ти  календарних днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

13. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі  пропозиції згідно з умовами  запиту цінових пропозицій, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

14. Якщо наша пропозиція буде акцептована та визначено нас переможцем процедури закупівлі, ми зобов’язуємося у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів подати Замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами 1 та 2 статті 17 Закону відповідно до вимог документації конкурсних торгів

15. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір за істотними умовами, визначеними Вашим запитом, не раніше ніж через 3 робочих днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення  про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14  днів з дня визначення переможця.

16. Надаємо письмову згоду на обробку наявних персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (в т.ч. збирання, зберігання і поширення) з метою проведення процедур державних закупівель відповідно до діючого законодавства у сфері державних закупівель.

17. Ми стверджуємо, що вся інформація надана нами у складі пропозиції конкурсних торгів, є достовірною.

18. Ми, гарантуємо. що весь товар, який буде поставлятись, відповідатиме діючим державним стандартам якості.

_______________________

Підпис керівника підприємства, організації, установи, МП

Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим.

Цінову пропозицію надати в письмовій формі за підписом уповноваженої особи, прошиту, пронумеровану та скріплену печаткою, у запечатаному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі (У разі ведення учасником діяльності без використання печатки, конверт у місцях склеювання повинен містити підпис керівника Учасника або уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі) На конверті повинно бути зазначено:  повне найменування і адреса замовника; назва предмета закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій; повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 10.03.2016 року до 12-00 год..». Пропозиція повинна містити зміст (з посиланням на номери сторінок) з назвами частин Пропозиції (у разі їх наявності) та переліком документів, що вимагаються замовником відповідно до запиту цінових пропозицій. 

 

 

Додаток 2

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

1. Предмет договору

1.1. Учасник зобов’язується в строк зазначений в п 5.1  передати у власність Замовника   Трактор Белорус 320.4 з навісним обладнанням (відвал комунальний модель КО – 320-2;  навантажувач модель П – 320; щітка модель МКЩ-1,5 або еквівалент), за  кодом 28.30.2 відповідно ДК 016:2010 «Трактори сільськогосподарські, інші», (код 16700000-2 за ДК 021:2015), надалі – товар в  асортименті,   відповідно  до  технічних, кількісних та якісних характеристик,  затверджених Замовником. Замовник зобов’язується прийняти цей Товар та оплатити його на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Учасник надає Замовникові товар, а Замовник отримує товар та сплачує вартість товару за цінами та у термін, які зазначені у специфікації, що додається до Договору і є його невід’ємною частиною.

2. Гарантія та якість товару

2.1 Кількість і якість та технічні характеристики товару, зазначаються у відповідній специфікації,  яка додається до договору і є невід’ємною частиною цього Договору.

2.2 У разі поставки неякісного Товару Учасник зобов’язується замінити його на продукцію належної якості за свій рахунок протягом 5 днів з дати отримання повідомлення.

2.3 Товар  повинен відповідати Державним стандартам та технічним умовам заводів-виробників, та мати паспорт якості або сертифікати відповідності.

2.4. Гарантійний строк з моменту експлуатації зазначеного товару складає  не менше 12 місяців з дати затвердження покупцем Акту приймання-передачі товару.

3. Ціна та загальна вартість товару

3.1. Ціна Договору становить __________________
(__________________) гривень, у тому числі ПДВ ________ (________________) гривень;

        (словами)

3.2. В ціну Товару включено: витрати на транспортування, страхування, сплату мита,  податків та інших зборів і обов’язкових платежів, а також вартість упаковки,  маркування.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. .Оплата за наданий товар здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання накладних, в міру надходження бюджетних коштів. Розрахунки згідно з Договором проводяться виключно через рахунки, відкриті в ГУДКСУ в Одеській обл. та зазначені в цьому Договорі. Затримка платежів при умові відсутності коштів на рахунку Замовника, згідно з бюджетною класифікацією, у разі затримки фінансування з Державного бюджету України та несвоєчасного казначейського обслуговування  не може розцінюватись як несплата і не може бути підставою для нарахування штрафних санкцій та притягнення Замовника до відповідальності відповідно до чинного законодавства.     

Розрахунки за наданий товар здійснюється у відповідності до ст.. 23, 47-49 Бюджетного кодексу України.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за наданий товар здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

4.2. До рахунка додаються:  накладні.

5. Умови постачання товару

5.1. Учасник поставляє Замовнику товар відповідно до Специфікації, яка є його невід’ємною частиною та Додатку 3 цього запиту  протягом 30 днів з дати укладення договору.

5.2. Місце   поставки товарів:  Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Нижня, 24, Житлово-комунальне підприємство «Драгнава» Авангардівської селищної ради.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за поставлені товари,

6.1.2. Приймати поставлені товари, з накладних.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. У разі невиконання зобов’язань Учасником Замовник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Учасника у строк п’яти календарних днів;

6.2.2. Контролювати поставку товарів, у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг та номенклатуру товарів, та загальну вартість Договору залежно
від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення
документів (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Учасник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів, у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, встановленим цим Договором;

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари.

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це замовника у строк п’яти календарних днів.

6.5. Витрати на завантаження, розвантаження та доставку товару Замовнику у період гарантійного обслуговування несе Постачальник.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами Договору, обов‘язків, що покладені на них умовами даного Договору, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

7.2. У разі затримки поставки товару та/або поставки не в повному обсязі заявленому Замовником, Учасник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на час прострочення, від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

7.3. Замовник не несе відповідальності за затримку призначеного фінансування на свій рахунок  бюджетних коштів.

7.4. Сплата неустойки не звільняє винну сторону від обов’язку належним чином виконати прострочене зобов’язання.

8. Обставини непереборної сили

8.1 Перебіг терміну виконання сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, рішень Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем сторін.

8.2 Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох календарних днів повідомити про це другу сторону. Факт наявності впливу та термін дії  обставин  не переборної сили підтверджується вповноваженим на те органом.

8.3 Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється.

8.4 Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 календарних днів поспіль, сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються. Незабезпечені поставкою грошові кошти повертаються Замовнику протягом трьох банківських днів з моменту прийняття сторонами рішення про припинення дії Договору. 

9. Умови зміни та розірвання Договору.

9.1. За згодою Сторін або за ініціативою однієї із Сторін, при цьому Сторона-ініціатор припинення Договору письмово інформує іншу Сторону про намір в односторонньому порядку припинити дію Договору не менш, як за 15 (п’ятнадцять ) діб до дати припинення Договору.

10. Вирішення спорів

10.1 При виникненні розбіжностей під час виконання Умов Договору сторони вирішують їх за  взаємною згодою.

10.2 У разі недосягнення  взаємної згоди спори за цим Договором розглядаються згідно з чинним законодавством України.

11. Строки дії Договору

11.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє до  31.12.2016 року, але в будь якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим договором.

11.2. Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

12. Інші умови

12.1 Усякі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками сторін.

12.2 У випадках, не передбачених цим Договором, сторони вирішують питання на підставі чинного законодавства України.

13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

 

                   Замовник

 

                       Учасник           

 

Додаток до договору 1

Специфікація

до Договору №____від “__”_____20__р.

 

_____________                                                                                «____» ___________ 20___ р.

 

Найменування та опис товару

Кількість

(шт.)

Ціна за одиницю

Сума

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Всього без ПДВ

 

ПДВ 20%

 

Загальна сума з урахуванням ПДВ

 

 

Загальна вартість товару становить ________(__________) грн., у тому чіслі ПДВ 20 % – ________ грн

 

Додаткові відомості  про товар:

1. Термін поставки: протягом 30 днів з дати укладання договору 

Від Постачальника

Від Покупця

 Директор                               ________________________

М.П.

 Директор                                   ________________________

М.П.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків, узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю та у випадках, передбачених законодавством України.

 

Додаток 3

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

«Трактори сільськогосподарські, інші» код 28.30.2 за ДК 016:2010,

(код 16700000-2 за ДК 021:2015), (а саме колісний трактор з потужністю двигуна не більше ніж 37 кВт модель Белорус – 320.4 або еквівалент з навісним обладнанням).

1. Характеристика колісного трактора:

Рік випуску

20152016

Тип

Дизель чотиритактний

Двигун (модель)

LOMBARDINI LDW1603/B3

Потужність, кВт (к.с.)

26,5(36)

Номінальна частота обертання, об/хв.

3000

Діаметр циліндра / хід поршня, мм

88/90,4

Число циліндрів, шт.

3

Загальний об’єм циліндрів, л

1,649

Максимальний крутящий момент Нм

92,0

Коефіцієнт запасу крутящого моменту, %

12

Ємність паливного бака, л

32

Клас

0,6

Муфта зчеплення

Суха, однодискова, фрикційна, постійно замкнута

Коробка передач

Механічна, ступінчаста з шестернями постійного зачеплення, з зубчастими муфтами легкого включення, дводіапазонна із знижуючим редуктором

Число передач (вперед / назад)

16 / 8

Швидкість руху вперед / назад, км/ч

1,0 – 25,2 / 1,8 – 13,3

Задний ВОМ

 

 

— залежний I, об/хв.

540

— залежний II, об/хв

1000

— синхронний, I об/м.пути

3,4

— синхронний, II об/м.пути

6,3

Головна передача

Конічні шестерні зі спіральними зубами

Диференціал заднього моста

Шестерні, конічний з 2 сателітами, з механічним блокуванням

Кінцеві передачі

Одноступінчаті редуктори із циліндричними прямозубними шестернями

Грузопідйомність на осі підвісу, кг

1100

Максимальний тиск, кгс/см²

200

Продуктивність насоса, л/хв.

17

Емність масляного бака гідросистеми та рульового управління, л

9,0

База трактора, мм

1690

Загальна довжина, мм

3050/3220

Ширина, мм

1550

Висота, мм

2150

Колія по переднім колесам, мм

1260; 1410

Колія по заднім колесам, мм

1250; 1400

Дорожній просвіт, мм

320

Найменший радіус повороту, м

3,7

Експлуатаційна маса з кабіною, кг

1720

Розміри шин передніх коліс

7,5L – 16

Разміри шин задніх коліс

12.4L – 16

Особливості:

– Комфортна кабіна що опалюється, з регульованим сидінням

– Двигун трициліндровий потужністю 26,5 (36,0) кВт (к.с.)

– Широкий діапазон швидкостей

– Простий доступ до вузлів для ремонту і обслуговування

2. Характеристика Відвала комунального модель КО – 320-2,0 або еквівалент:

Тип обладнання

Навісне

Агрегатується з колісним трактором з потужністю двигуна не більше ніж 37 кВт, що запропонований в ціновій пропозиції учасника

 

Ширина захоплення за один прохід, мм, не менше

1560

Робоча швидкість, км / год, не більше

9

Транспортна швидкість, км / год, не більше

20

Габаритні розміри, мм, не більше довжина / ширина / висота

950±10/1840±10/640±10

Маса, кг не більше

140±20

Особливості моделі

– Відвал має можливість навішування спільно з навантажувачем і щіткою, що запропонований в ціновій пропозиції учасника

3. Характеристика Навантажувач П-320 або еквівалент:

Тип

Навісне

Навішування

Фронтально

Агрегатується з трактором класу 20кН що запропонований в ціновій пропозиції учасника

 

Привід

Від гідросистеми трактора

Продуктивність за годину основної роботи, т

при навантаженні сипучих вантажів ковшем

9

Ширина захвату, мм

1500

Номінальна вантажопідйомність, кН (кгс)

3,0(300)

Робоча швидкість км / год, до

9

Транспортна швидкість (без вантажу)

16

Висота навантаження ковша, м, не менше

2,4

Кут розвантаження ковшів, º

37

Особливості моделі

– Навантажувач має можливість навішування спільно з відвалом комунальним та щіткою, що запропонований в ціновій пропозиції учасника

4. Характеристика Щітка МКЩ-1,5 або еквівалент:

Тип обладнання

Навісне

Агрегатується з трактором що запропонований в ціновій пропозиції учасника

 

Ширина захвату за один прохід, мм, не менше

1440

Робоча швидкість км / год, не більше

9

Транспортна швидкість км / год, не більше

20

Габаритні розміри, мм, не більше довжина / ширина / висота

1500±10/1865±10/880±10

Маса, кг не більше

286±20

Гарантійний термін має становити не менше 12 місяців з дати затвердження Покупцем Акту приймання-передачі товару.

Трактор та навісне обладнання  не повинне знаходитися під заставою або арештом.

Умови поставки: Продавець зобов’язується доставити товар за власний рахунок за адресою: 67806, Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Нижня, 24.

Термін поставки: 30 днів з дати укладання договору. 

 

Додаток 4

 

 ІНШІ  ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

 1. Ненадання Учасником якого-небудь з документів, надання незавірених копій документів є підставою для відхилення пропозиції Учасника на підставі Закону. 

2. Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторінок копії має бути завірена печаткою Учасника (для юридичних осіб) та підписом уповноваженої особи.

3. Документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції.

4. Пропозиція не повинна містити документів, зміст яких може бути розцінений Замовником як моральний тиск з метою одержання вигідних для Учасника результатів торгів (наприклад, погроз щодо можливого оскарження невигідних для Учасника рішень Замовника, копій рішень уповноважених органів чи судів щодо задоволення скарг за результатами інших торгів).

5. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме – відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.

Приклади:

– відсутність нумерації, підписів, печаток на окремих документах (на окремих сторінках документів наданих в складі пропозиції конкурсних торгів чи відсутність підпису/печатки з одного боку аркушу, якщо на ньому відсутній текст);

 – технічні помилки (відсутність реквізитів (номер та дата) у Довідках складених Учасниками в довільній формі та наданих у складі пропозицій конкурсних торгів)

– описки (граматична помилка, помилка у правописі, у розділових знаках тощо, які не впливають на зміст пропозиції конкурсних торгів).

6. Суб’єкти господарювання, які не мають печатки, зазначають про це у своїй пропозиції конкурсних торгів.

7. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам Замовника:

Учасники повинні надати до своєї пропозиції з конкурсних торгів наступні  документи:

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа (фізична особа-підприємець) для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу (кожна сторінка завірена печаткою або весь документ прошитий та завірений печаткою).

1.2. Документи, які засвідчують призначення посадової особи (керівника Учасника або уповноваженої ним особи) або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та його повноваження.

1.3. Копії (скріплена/завірена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою (на наявності) довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (реєстраційного номера облікової картки платника податків) (для учасників – фізичних осіб, в тому числі фізичних осіб-підприємців);

1.4. Копії (скріплена/завірена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою (за наявності) паспорта (для фізичних осіб);

2. Для підтвердження  технічним вимогам замовника:

2.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним вимогам замовника, встановленими в додатку № 3.

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження відсутності підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів згідно зі статтею 17 Закону:

Інформація про відсутність підстав, визначених у ч. 1 і 2 статті 17 Закону, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1- 1 , 2, 4, 5 і 7 ч. 1 та п. 1 ч. 2 статті 17 Закону, визначається Замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. Переможець торгів у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати Замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених ч. 1 і 2 статті 17 Закону. Для підтвердження відсутності підстав визначених ч. 1 і 2 статті 17 Закону, Учасник процедури закупівлі надає документи: 

Вимоги, встановлені відповідно до статті 17 Закону 

Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством

відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону*

1. Довідка (складена в довільній формі на бланку Учасника із зазначенням реквізитів (дата та номер) за підписом керівника або уповноваженої особи та скріпленою основною печаткою (за наявності), про те, що відомості про юридичну особу-Учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 2. Копія затвердженої антикорупційної програми (або копію наказу чи іншого документа про затвердження такої програми), копія наказу або іншого документа про призначення уповноваженого з антикорупційної програми Учасника – юридичної особи (у випадку, коли наявність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми є обов’язковими для юридичної 22 особи відповідно до Закону).

службову (посадову) особу учасника, фізичну особу, яка є учасником не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення*

Оригінал або копія (скріплена/завірена підписом керівника/уповноваженої особи та печаткою (за наявності) Витягу з Реєстру/Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, на службову (посадову) особу (-іб), яку уповноважено (-их) Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в т. ч. завіряти копій документів, що надані в складі пропозиції конкурсних торгів), фізичну особу, яка є Учасником, виданої Міністерством юстиції України (його підрозділами або підприємствами, установами, організаціями, підпорядкованими Міністерству юстиції України) у відповідності до вимог Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5, з датою видачі не більше 40 календарних днів до дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Для Учасників – юридичних осіб витяг з Реєстру/Довідка надається на керівника,а у випадку, коли документи пропозиції конкурсних торгів підписує (в т.ч. завіряє копій документів, що надані в складі пропозиції конкурсних торгів) інша (-і) уповноважена (-і) особа (-и), то витяг з Реєстру/Довідка надається також на таких осіб.

фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку*

Оригінал або копія (скріплена/завірена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою (за наявності) довідки про відсутність не знятої чи не погашеної у встановленому порядку судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, фізичній особі, яка є Учасником, виданої  уповноваженим на це органом (для фізичних осіб- підприємців) з датою видачі не більше 40 календарних днів до дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

службова (посадова) особа учасника не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку*

Оригінал або копія (скріплена/завірена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою (за наявності) довідки про відсутність не знятої чи не погашеної у встановленому порядку судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, фізичній особі, яка є службовою (посадовою) особою учасника, виданої  уповноваженим на це органом з датою видачі не більше 40 календарних днів до дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура*

Відомості з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство у вигляді скороченої або повної Інформаційної довідки (документ, отриманий Учасником в електронній формі), виданої у відповідності до вимог Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5, з датою видачі не більше 40 календарних днів до дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. У разі надання Інформаційної довідки у вигляді роздрукованого електронного документу (скороченої/повної), така довідка повинна мати обов’язковий атрибут – QR-код, який містить інформацію про документ

Учасник не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). *

Оригінал або копія (скріплена/завірена підписом керівника та печаткою (за наявності) довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, (обов’язкових платежів) за визначеною законодавством формою, виданою уповноваженим на це органом, дійсна на дату подання її Замовнику. У разі наявності у (платника податків) Учасника податкового боргу надається лист (у довільній формі), виданий органом доходів і зборів (державної фіскальної служби) з вмотивованою відмовою щодо видачі Довідки.

 Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 ч. 1 статті 17 Закону, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.*

*У разі якщо зазначена інформація, міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним Учасник на свій розсуд надає відповідну інформацію щодо джерела розміщення/оприлюднення даної інформації (адреса офіційного веб-сайту або веб-порталу). У разі не надання Учасником зазначеної інформації це не є підставою для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиленні його пропозиції конкурсних торгів.

4. Документи, що підтверджують якість предмета закупівлі:

4.1. Копії сертифікату заводу-виробника, сертифікату відповідності, технічного паспорту на товар, що пропонується на конкурс.

4.2. Інформація про заходи щодо забезпечення гарантії якості, екологічної безпеки (захисту довкілля) та умов експлуатації: у довільній формі

 4.3. Пояснювальну записку, яка повинна містити опис предмета закупівлі, щодо якого надана пропозиція (назва, кількість, технічні характеристики, відповідність товару діючим нормативним документам на території України, згідно з якими товар виготовляється та експлуатується);

4.4 Технічні характеристики повинні відповідати вимогам Технічних характеристик (Додаток 3).    

5. Інші вимоги:

5.1. Основні умови договору (погоджені Учасником).

6. Інші документи:

6.1. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

6.2. Копія паспорту (для фізичних осіб).

6.3. Довідка, складена у довільній формі з обов’язковим зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності); банківських реквізитів, відомостей про керівництво (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон).

7. Копії документів, які засвідчують особу Учасника або його представника:

а) якщо учасником торгів є фізична особа – вона повинна мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує її особу;

б) якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник – він повинен мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує його особу;

в) якщо учасника представляє інша особа, ніж керівник, – вона повинна мати:

– довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства,

– мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує його особу.

Учасник повинен мати вищенаведені документи до проведення процедури розкриття пропозицій.

8. Якщо учасник є філією (представництвом) юридичної особи, то необхідно представити документи, що підтверджують надані відповідні повноваження від юридичної особи.