02.03.2016

ЗАТВЕРДЖЕНО     

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

              15 вересня 2014 року № 1106

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

№ 1  від  02.03.2016 р.

1. Замовник.

1.1. Найменування. Авангардівська селищна рада Овідіопольського району Одеської області

1.2. Код за ЄДРПОУ. 23211248

1.3. Місцезнаходження. вул. Добрянського, 26, Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард,  67806

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Вітвіцька Оксана Юріївна, спеціаліст Авангардівської селищної ради  (заступник голови  комітету з конкурсних торгів),Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул. Добрянського, 26, 67806, (048) 740-17-60, (048) 707-15-36, avangard_xryst@meta.ua.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування. послуги пов’язані з особистою безпекою (80.10.1) ДК 016:2010, (79710000-4 (Охоронні послуги) ДК  021:2015

2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг: цілодобово протягом 2016 року

2.3. Місце поставки товарів, надання послуг: територія Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області.

2.4. Строк поставки товарів, надання послуг. з 01.03.2016 р. по 31.12.2016 р.

3. Інформація про процедуру закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: avangard.odessa.gov.ua

3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб – порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 29.01.2016р. № 023240, ВДЗ №19(29.01.2016) від 29.01.2016

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 19.02.2016р., №047873, ВДЗ №34(19.02.2016) від 19.02.2016

3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, розміщеної на веб – порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 02.03.2016р. №062081, ВДЗ №42(02.03.2016) від 02.03.2016

4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

4.1. Кількість учасників процедури: 2

4.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

 Учасник № 1. Приватне підприємство  «Альфа-Україна Плюс»;

Учасник № 2. Приватне підприємство «СОБ».

4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

Учасник № 1: код ЄДРПОУ: 36553941;

Учасник № 2: код ЄДРПОУ: 31790846;

4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),. Учасник № 1: вул. Ак. Філатова, будинок 11, кв.30, м. Одеса, 65080;

Учасник № 2: юридична адреса: вул. Чапаєва, 61, с. Визирка, Комінтернівський район, Одеська область,67543; фактична адреса: вул. Івана Франко,55, офіс 30, м. Одеса, 65049

5. Інформація про цінові пропозиції.

5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час) : 10.02.2016р. до 10-00 год. 

5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 10.02.2016 р., 12-00год.

5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 2

5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення.

5.5. Ціна кожної цінової пропозиції:

Учасник № 1: 400 000 грн. 00 коп. (чотириста тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ;

Учасник № 2: 490 000,00 (чотириста дев’яносто тисяч) грн.00 коп., з ПДВ- 8166 грн. 67коп. (вісім тисяч сто шістдесят шість гривень 67 копійок)

5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з податком на додану вартість): 400 000 грн. 00 коп. (чотириста тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.

5.7. Дата акцепту пропозиції: 15.02.2016р.

6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

6.1.  Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне підприємство  «Альфа-Україна Плюс»

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 36553941

6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Ак. Філатова, будинок 11, кв. 30, м. Одеса, 65080, тел. (0482) 34-12-31

7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 26.02.2016р.; 400 000 грн. 00 коп. (чотириста тисяч гривень 00 копійок),  без ПДВ.

8. Дата і підстави  прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій.

9.1. Дата прийняття рішення.

9.2. Підстава.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі- Закон), із зазначенням відповідних підстав.

10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначенні статтею 17 Закону:

Учасник № 1. Приватне підприємство  «Альфа-Україна Плюс»;

Учасник № 2. Приватне підприємство «СОБ».

10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначенні статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

11. Інша інформація.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Хрустовський С.Г. – голова комітету з конкурсних торгів, селищний голова;

Вітвіцька О.Ю.заступник Голови комітету, спеціаліст Авангардівської селищної ради ;

Дмитренко І.Т. – секретар комітету, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Члени комітету з  конкурсних торгів   :

Михайліченко Т.А – головний бухгалтер ;

Топтей Я.І – інженер з технагляду;

Свищ О.А-спеціаліст Авангардівської селищної ради

Ісаєва Д.О – секретар керівника

 

Голова комітету з конкурсних                                                                                                    

торгів, Селищний голова                С.Г. Хрустовський