РОЗДІЛ ІІ. МЕТА, СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

РОЗДІЛ ІІ. МЕТА, СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

Беручи до уваги результати соціально-економічного аналізу та опитування мешканців, а також з урахуванням оцінки факторів, що впливають на стратегічний розвиток, було сформульоване стратегічне бачення Авангардівської територіальної громади:

Авангардівська територіальна громада у 2027 році 

• дружній і зручний для бізнесу, комфортний і безпечний для мешканців центр економічної діяльності Північного Причорномор’я;

• екологічно чиста транспортно доступна територія, забезпечена інфраструктурою для навчання, праці та відпочинку;

• громада з рівними умовами для всіх підприємств, яка пишається своїми людьми, їхнім культурним та спортивним розмаїттям.

Для досягнення стратегічного бачення були визначені пріоритетні напрямки розвитку Авангардівської громади, які є найважливішими з огляду на створення ними в довготерміновій перспективі найбільш реальних можливостей для зростання:

1. Економічний розвиток з рівними для всіх підприємців умовами.

2. Розвиток людського капіталу та соціальної інфраструктури.

3. Висока якість життя для кожного мешканця.

Кожна стратегічна ціль – це бажаний результат «цілеспрямованої» діяльності у вирішенні ключової проблеми з оптимальним використанням ресурсів.

1. Економічний розвиток з рівними для всіх підприємців умовами, як відповідь на наявність у громаді великої кількості підприємців, які мають відчути привабливість працювати і бути зареєстрованим в Авангардівській громаді. Сприяти цьому покликана система мотивації, залучення бізнесу до процесів прийняття рішень у громаді, а також набір «зручних» послуг для місцевого бізнесу, які можуть надаватись комунальними установами.

2. Розвиток людського капіталу та соціальної інфраструктури, оскільки громада має допомагати своїм мешканцям бути конкурентоспроможними на ринку праці, забезпечити високий рівень освіти, охорони здоров’я, культурних послуг, можливостей заняття спортом тощо.

3. Висока якість життя для кожного мешканця, як демонстрація того, що Авангардівська громада «змагається» за своїх мешканців, налаштована забезпечити найвищі стандарти безпеки, комфорту, стану комунальної інфраструктури та надання адміністративних послуг. Поряд з цим, Авангардівська громада створює належні умови для активізації мешканців, їх участі у процесах управління та напрацювання рішень.

Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління громадою. Для їх досягнення були напрацьовані відповідні оперативні цілі, які визначають межі концентрації запланованої фінансової і організаційної діяльності Авангардівської селищної об’єднаної громади на найближчі роки.

Стратегічні, оперативні цілі та завдання громади

Стратегічні ціліОперативні ціліЗавдання
1. Економічний розвиток з рівними для всіх підприємців умовами1.1. Покращення підприємницького клімату1.1.1. Забезпечити просторовий розвиток у громаді
1.1.2. Створити сприятливі умови для ведення бізнесу в громаді
1.1.3. Розвинути е-врядування
1.2. Створення позитивного іміджу громади як місця ведення бізнесу1.2.1. Маркетингові дослідження щодо потреб громади у товарах та послугах
1.2.2. Маркетинг та брендінг території громади
2. Розвиток людського капіталу та соціальної інфраструктури2.1. Висока якість освіти2.1.1. Розвиток закладів освіти
2.1.2. Створення умов для надання сучасних освітніх послуг
2.2. Сучасна охорона здоров’я та медичні послуги2.2.1. Розвиток медичних установ
2.2.2. Надання якісних медичних послуг
2.3. Створення умов для розвитку культури та спорту2.3.1. Сучасні заклади культури і спорту
2.3.2. Інформаційна підтримка здорового способу життя
2.3.3. Активне  залучення молоді до життя громади
3. Висока якість життя для кожного мешканця3.1. Громада якісної інфраструктури3.1.1. Розвиток дорожньої інфраструктури
3.1.2. Забезпечення постійного водопостачання та водовідведення у всіх населених пунктах громади
3.1.3. Ремонт електромереж
3.2. Екологія і безпека3.2.1. Охорона навколишнього середовища та поводження з ТПВ
3.2.2. Безпечне проживання на території громади, якісне дозвілля
3.3. Надання послуг та активність мешканців громади3.3.1. Підвищення активності громадян в управлінні справами громади
3.3.2. Соціальні послуги у громаді
3.3.3. Надання якісних адміністративних послуг