Нормативна база

Нормативна база

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами;

 Конвенція Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми;

Конвенція ООН про права дитини;

– Конституція України;

– Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

Закон України «Про протидію торгівлі людьми;

– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»;

– Закон України «Про соціальні послуги»;

– Кримінальний кодекс України;

– постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 654 «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 655 «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»;

постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 303 «Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми»

Наказ КМУ від 02.01.2019 № 1 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі”