Деклараційна кампанія 2022 року

Деклараційна кампанія 2022 року

Ключові меседжі

 • Декларування доходів — це особистий внесок кожного українця у розвиток нашої держави.
 • Свідоме декларування доходів та сплата податків — шлях до побудови сучасного європейського суспільства.
 • Декларування доходів та сплата податків — обов’язок кожного громадянина, від якого залежить економічний розвиток нашої держави.
 • Сплачені податки з отриманих доходів — можливість своєчасного фінансування державних програм соціального спрямування.
 • Від відповідального ставлення громадян до вимог законодавства i своєчасного виконання конституційного обов’язку залежить економічний розвиток держави, ii фінансова безпека та рівень соціального захисту.

Нововведення, які набрали чинності у 2022 році

3 1 січня 2022 року введено в дію нову форму податкової декларації про майновий стан i доходи .

Нова форма декларації передбачає об’єднання звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також декларування частини прибутку контрольованої іноземної компанії.

За звітній період 2021 року фізичні особи — платники податку додаток до декларації щодо частини прибутку контрольованої іноземної компанії не заповнюють та не подають. Першим звітним (податковим) роком для звіту щодо частини прибутку контрольованої іноземної компанії 2022 рік.

Подання декларації

Декларація про майновий стан i доходи подається відповідно до ст. 179 Податкового кодексу України (далі — Кодекс). Терміни подання декларації в 2022 році:

 • До 09.02.2022 включно подати податкову декларацію про майновий стан i доходи повинні фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

У разі якщо фізична особа – підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, то такі доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи зазначаються в річній податковій декларації, що подасться у строк, визначений п. п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Кодексу.

 • До 03.05.2022 включно — громадяни, які відповідно до розділу IV Кодексу зобов’язані подати декларацію, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

За умови якщо в платника податку відсутні підтвердні документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел i суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції; оформлені за ст. 13 Кодексу, то згідно з п. п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу такий платник зобов’язаний   noдamи до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. 3aявa подасться до 03.05.2022 (граничний термін подання декларації).

 • До 31.12.2022 включно — громадяни, які мають право на податкову знижку.
 • Платники податків — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, повинні подати декларацію

не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Громадянин сам обирає спосіб подачі декларації:

 • особисто або уповноваженою особою;
 • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання (далі — поштою);
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» (далі — електронна форма).

Громадяни, які отримували іноземні доходи та знаходяться за кордоном, можуть надіслати декларацію поштою, або в електронній формі. Подати декларацію в електронній формі можна скориставшись приватною частиною Електронного кабінету.

У режимі «EK для громадян» електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан i доходи» дозволяє сформувати декларацію з частковим заповненням та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у т. ч. для використання права на податкову знижку.

Використання цього електронного сервісу:

скорочує час i витрати при поданні податкової декларації; мінімізує помилки при заповненні декларації;

надає можливість подання копій первинних документів як додаток до податкової декларації в он-лайн режимі.

За несвоєчасне подання податкової декларації передбачена відповідальність відповідно до чинного законодавства. Відповідно до норм глави 11 Кодексу за порушення норм податкового законодавства передбачається фінансова та адміністративна відповідальність.

Податкова знижка

Платники податків мають змогу повернути частину коштів у вигляді податкової знижки у разі:

 • отримання доходу у вигляді заробітної плати. При цьому загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми річної заробітної плати у поточному році;
 • понесення протягом звітного року витрат, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до п. 166.3 ст. 166 Кодексу;
 • якщо витрати підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними a6o товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) i особу, яка звертається за податковою знижкою (ïx покупця (отримувача), а також копіями договорів за ïx наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) i строк оплати за такі товари (роботи, послуги). Копії зазначених документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з декларацією;
 • якщо платник податків резидент України, який мас реєстраційний номер облікової картки платника податку та резидент – фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган i має про це відмітку у паспорті. Інші особи право на податкову знижку не мають;
 • використання права на нарахування податкової знижки лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк. Так, декларація подається до 31 грудня року, наступного за звітним року.